PL - Polská CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
PL - Polská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

BIOFEL PCH i PCHR

Strona główna NOWOŚCI NOWE PRODUKTY BIOFEL PCH i PCHR

19.5.2015

BIOFEL PCH i PCHR

Szczepionki serii Biofel są skutecznymi szczepionkami przeznaczonymi do czynnego uodporniania kotów przeciwko zakaźnemu zapaleniu nosa i tchawicy, kalciwirozie, panleukopenii kotów i wirusowi wścieklizny. Podstawowy schemat szczepienia uzupełnia szczepionka Biocan M przeznaczona do profilaktyki i terapii grzybic skóry psów i kotów wywołanych przez dermatofit Microsporum canis.

Szczepionka Biofel PCH inj. ad us. vet. to szczepionka skojarzona służąca do immunizacji czynnej kotów przeciwko zakaźnemu zapaleniu nosa i i tchawicy, kaliciwirozie i panleukopenii. Podstawową immunizację osobników przeprowadza się w wieku powyżej 8 tygodni, szczepienie przypominające następuje po upływie trzech tygodni.
W szczepieniu przypominającym zaleca się zastosowanie szczepionki Biofel PCHR inj. ad us. vet., która jest przeznaczona do szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie, panleukopenii zakaźnej, zakaźnemu zapaleniu nosa i tchawicy oraz kaliciwirozie.

 

Rewakcynacja

Kolejne regularne rewakcynacje szczepionką Biofel PCH, PCHR lub Biocan M wykonuje się w odstępie 12 miesięcy

Dawkowanie i sposób aplikacji

Dawka szczepionki Biofel niezależnie od wieku, wagi i rasy osobnika wynosi 1 ml. Pierwsze szczepienie wykonuje się najwcześniej w wieku 8 tygodni.

Schemat szczepień – tabela

Wiek kota Szczepionka
8-10 tygodni Biofel PCH
11-14 tygodni Biofel PCHR
Coroczne szczepienia przypominające Biofel PCHR
Szczepionka pojedyncza Biocan M

Szczepionka zawiera silnie immunogenny szczep izolowany z błony śluzowej jelita chorego kota. W przypadku panleukopenii szczepienie jest podstawowym sposobem zapobiegania tej infekcji, a ochrona efektywną szczepionką jest bardzo skuteczna także przy zwiększonej presji infekcyjnej.

Na całym świecie jednym z najczęściej stosowanych szczepów kaliciwirusa jest szczep F9, od którego pochodzi szczep szczepionek serii Biofel. Jego ogromną zaletą jest powstanie odporności krzyżowej przeciwko większości terenowych szczepów kaliciwirusa kotów (FCV).

Szczepionki chronią przed infekcją herpeswirusową i kaliciwirusową
12 miesięcy, stąd też jest rzeczą konieczną coroczna rewakcynacja. Jest to związane z etiopatogenezą infekcji wirusami FCV i FHV, które dzielą się na błonie śluzowej i tym sposobem nie mają tak intensywnego kontaktu z komórkami systemu odpornościowego. Poza kilkoma wyjątkami, choroba wybucha w związku z włączeniem nowych zwierząt do populacji.