PL - Polská CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
PL - Polská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

BIOSUIS Respi E emulsja do wstrzykiwania dla świń

Strona główna NOWOŚCI NOWE PRODUKTY BIOSUIS Respi E emulsja do wstrzykiwania dla świń

2.6.2020

BIOSUIS Respi E emulsja do wstrzykiwania dla świń

Do czynnej i biernej immunizacji świń w celu zapobiegania infekcji różycy, redukcji infekcji Actinobacillus pleuropneumoniae i Haemophilus parasuis (choroby Glässera) oraz zmniejszenia objawów klinicznych spowodowanych przez wspomniane patogeny.

SKŁAD

Substancja czynna:
Actinobacillus pleuropneumoniae  serotyp 2 – RP ≥ 1*

Actinobacillus pleuropneumoniae serotypy 9, 11 – RP ≥ 1*

Toksoid Apx I – RP ≥ 1*

Toksoid Apx II – RP ≥ 1*

Toksoid Apx III – RP ≥ 1*

Erysipelothrix rhusiopathiae (Włoskowiec różycy)
(3 szczepy - typ 2, 1 szczep - Typ 1) – RP ≥ 1*

Haemophilus parasuis
(serotypy 1, 5, 13) – RP ≥ 1*

*Względna skuteczność (RP) wyrażona jako porównanie poziomu przeciwciał w surowicy przygotowanej z wzorcowej partii szczepionki, spełniającej test skuteczności u gatunków docelowych.

GATUNKI DOCELOWE

Świnie (ciężarne lochy, loszki, prosięta).

WSKAZANIE

Dla czynnej i biernej immunizacji prosiąt, w celu zapobiegania infekcji różycy, zmniejszenia infekcji Actinobacillus pleuropneumoniae i Haemophilus parasuis (Choroba GLASSER) oraz zmniejszenia klinicznych objawów spowodowanych tymi patogenami.

DAWKOWANIE, DROGA PODANIA I SCHEMAT SZCZEPIENIA

Dawkowanie:

1 ml (prosięta) lub 2 ml (ciężarne loszki i lochy).

Stosowanie:

Domięśniowo, w szyję za małżowiną uszną.

Korzystnie w okolicach uszu.

1) Prosięta:

Podstawowe szczepienie dawką 1 ml od 6 tygodnia życia i powtórne szczepienie po 3 tygodniach

2) Loszki:

Podstawowe szczepienie dawką dawką 2 ml 6 - 5 tygodni przed oprosieniem i szczepienie przypominające po 2 - 3 tygodniach, jednak nie później niż 2 tygodnie przed oprosieniem.

Szczepienie przypominające dawką 2 ml regularnie 3 - 2 tygodnie przed każdym kolejnym oprosieniem.
W przypadku gdy okres między dwoma porodami przekracza 6 miesięcy, to jest konieczne wykonanie ponownego podstawowego szczepienia i doszczepienia.

Początek czynnej odporności powstaje 21 dni po szczepieniu przypominającym i utrzymuje się przez 20 tygodni. Czas trwania biernego uodpornienia na okres karmienia (t.j. 3 tygodnie).

Czynna odporność u loch i loszek przeciwko różycy pojawia się po 21 dniach od szczepienia przypominającego, a czas trwania odporności utrzymuje się przez okres 6 miesięcy.

OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA

Okres przydatności do użycia weterynaryjnego produkt leczniczego w stanie nienaruszonym wynosi 2 lata, a po pierwszym otwarciu opakowania jednostkowego 10 godzin.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze (2 °C–8 °C). Nie dopuścić do zamrożenia.

OPAKOWANIE

10 ml, 50 ml, 100 ml i 250 ml w butli szklanej lub plastikowej.