PL - Polská CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
PL - Polská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

LINEOMAM LC roztwór dowymieniowy

Strona główna NOWOŚCI NOWE PRODUKTY LINEOMAM LC roztwór dowymieniowy

14.12.2017

LINEOMAM LC  roztwór dowymieniowy

Preparat przeznaczony do dowymieniowego leczenia zapalenia gruczołu mlekowego laktujących krów odznaczający się szerokim spektrem skuteczności przeciwko najczęstszym sprawcom infekcyjnego zapalenia gruczołu mlekowego u bydła, włącznie z Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli.

Klinicznie weryfikowana najwyższa skuteczność przeciwko poważnym patogenom gruczołu mlecznego.

Forma roztworu wodnego umożliwia znakomitą przenikalność substancji czynnych w miękiszu gąbczastym gruczołu mlecznego.

Termin ochronny jest całkowicie porównywalny z konkurencyjnym preparatem na rynku - mleko 84 godzin, mięso 36 godzin.

http://www.bioveta.pl/pl/produkty/produkty-weterynaryjne/lineomam-lc-roztwor-dowymieniowy.html