PL - Polská CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
PL - Polská
 • CZ - Česká
 • EN - Anglická
 • SK - Slovenská
 • RO - Rumunská
 • RU - Ruská
 • TR - Turecká
 • UA - Ukrajinská

NALGOSED 10 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

Strona główna NOWOŚCI NOWE PRODUKTY NALGOSED 10 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

22.10.2019

NALGOSED 10 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

Lek zawiera butorfanol, opioidy, przeciwbólowy o działaniu ośrodkowym.

SKŁAD 

zawiera butorphanolum                               10 mg/ ml

(ut Butorphanoli tartras 14,58 mg)

Klarowny, bezbarwny roztwór.

Gatunki docelowe

Konie, psy, koty.

Wskazania dla gatunków docelowych

U koni do prowadzenia sedacji i analgezji, u psów i kotów do prowadzenia analgezji i sedacji przed znieczuleniem.

KOŃ:

Przeciwbólowe: Tłumienie łagodnego do ciężkiego bólu brzucha, pochodzenia pokarmowego, w tym kolki  Produkt łagodzi ból powstały w związku z kolką lub porodem.
Uspokajające: Do sedacji po podaniu określonych agonistów receptorów alfa-2 adrenergicznych (chlorowodorek detomidyny, romifidyny).
Sedacja terapeutyczna oraz procedury diagnostyczne na stojącym zwierzęciu.

PIES:

Przeciwbólowe: Tłumienie umiarkowanego do silnego bólu związanego z procedurami pooperacyjnymi , zwłaszcza w chirurgii ortopedycznej lub chirurgii tkanek miękkich.
Uspokojenie: W połączeniu z chlorowodorkiem medetomidyny.
Przed znieczuleniem: podanie leku przed znieczuleniem zmniejsza ilość leków koniecznych do znieczulenia ogólnego, a zwłaszcza tiopenalu sodowego. Preparat podaje się jako część protokołu anestezjologicznego w połączeniu z medetominą i chlorkowodorkiem ketaminy.

KOT:

Przeciwbólowe: Tłumienie umiarkowanego do silnego bólu związanego z procedurami operacyjnymi, w szczególności w kastracji, chirurgii ortopedycznej lub zabiegach na tkankach miękkich.
Uspokojenie: W połączeniu z chlorowodorkiem medetomidyny.
Przed znieczuleniem:  podanie leku przed znieczuleniem zmniejsza ilość leków potrzebnych do znieczulenia ogólnego, a zwłaszcza tiopenalu sodowego. Preparat podaje się jako część protokołu anestezjologicznego w połączeniu z medetominą i chlorkowodorkiem ketaminy.

Dawkowanie i droga podania

KOŃ: podanie dożylne (i.v.)

PIES, KOT: podanie dożylnie (i.v.), podskórne (s.c.) lub domięśniowe (i.m.).

W przypadku podania iv nie podawać jako bolus. Unikać zbyt szybkiego podania dożylnego. Przy wielokrotnym podaniu s.c. lub i.m. aplikować w różne miejsca.

KOŃ
Jako środek przeciwbólowy:

Butorfanol w monoterapii:

Dawka 0,1 mg/kg. m.c., co odpowiada dawce 0,01 ml/kg m.c., tj. 1 ml/100 kg m.c. i.v.

Dawka może być powtarzana w razie potrzeby. Działanie przeciwbólowe następuje w ciągu 15 minut po podaniu.

Jako środek uspokajający:

butorfanol w połączeniu z detomidyną:

Podanie detomidyny chlorowodorku w dawce  0,012 mg/kg m.c. i.v. następnie po 5 minutach butorfanol w dawce  0,025 mg/kg m.c., co odpowiada dawce 0,0025 ml/kg m.c., tj. 0,25 ml/100 kg m.c. i.v.

butorfanol w połączeniu z romifidinem:

Podać romifidynę w dawce 0,04–0,12 mg/kg m.c. i.v., następnie po 5 minutach butorfanol w dawce 0,02 mg/kg m.c., co odpowiada dawce 0,002 ml/kg m.c., tj. 0,2 ml/100 kg m.c. i.v.

PIES

Jako środek przeciwbólowy:

butorfanol w momoterapii:

Podawać w dawce 0,2–0,3 mg/kg m.c., co odpowiada dawce 0,02–0,03 ml/kg m.c., tj. 0,2–0,3 ml/10 kg m.c. i.v., i.m. albo s.c.

Lek zaaplikować 15 min. przed końcem znieczulenia w celu uzyskania działania przeciwbólowego w trakcie odzyskiwania przytomności. Działania przeciwbólowe mogą być widoczne w ciągu 15 minut. Dawkę można powtórzyć w razie potrzeby.

Jako środek uspokajający:

butorfanol w kombinacji z medetomidyną:

Podać butorfanol w dawce 0,1 mg/kg m.c., co odpowiada dawce 0,01 ml/kg m.c. i.v. albo i.m., następnie bezpośrednio po tym należy zaaplikować medetomidyny chlorowodorek w dawce 0,01–0,025 mg/kg m.c. i.v. albo i.m. Oba leki podawać oddzielnie, nie w tej samej strzykawce (zobacz pkt 6.2 Niezgodności).

Efekt sedacji pojawia się po ok 20 minutach.  

W celu przerwania anestezji należy zaaplikować atipamezol, w dawce 0,05–0,125 mg/kg m.c. W ciągu około 5 minut pacjent się wybudza, a po dodatkowych 2 minutach jest już wybudzony całkowicie.

Jako środek przed znieczuleniem:

butorfanol samodzielnie:

Podać w dawce 0,1–0,2 mg/kg m.c., co odpowiada dawce 0,01–0,02 ml/kg m.c. i.v., i.m. albo s.c.

Stosować 15 minut przed wywołaniem znieczulenia.

Jako środek uspokajający i przed znieczuleniem – premedykacja znieczuleniem barbituranami:

butorfanol w kombinacji z medetomidyną:

Podać butorfanol w dawce  0,1 mg/kg m.c., co odpowiada dawce 0,01 ml/kg m.c. -  i.v. albo i.m., bezpośrednio po tym aplikować medetomidyny chlorowodorek w dawce 0,01 mg/kg m.c. i.v. albo i.m. Oba leki podawać oddzielnie, nie w tej samej strzykawce (zobacz pkt 6.2 Niezgodności).

Jako część protokołu znieczulenia:

butorfanol w połączeniu z medetomidyną i ketaminą:

Podać butorfanol w dawce 0,1 mg/kg m.c., co odpowiada dawce 0,01 ml/kg m.c.- i.m., bezpośrednio po tym zaaplikować medetomidyny chlorowodorek w dawce 0,025 mg/kg m.c. i.m. Oba leki podawać oddzielnie, nie w tej samej strzykawce (zobacz pkt 6.2 Niezgodności). Po 15 minutach zaaplikować ketaminę w dawce 5 mg/kg m.c. - im.

Uspokojenie i znieczulenie nastąpią po około 6 minutach od pierwszej aplikacji, Po około 14 minutach pacjent usypia. Znieczulenie zanika po około 53 minutach po podaniu ketaminy- pacjent się wybudza. Częściowe wybudzenie następuje po około 35 minutach, a po kolejnych 36 minutach pacjent jest całkowicie wybudzony.

Nie zaleca się stosowania atipamezolu w celu zniesienia znieczulenie z zastosowaniem kombinacji butorfanol-medetomindyna-ketamina.


KOT

Jako środek przeciwbólowy przed operacją:

butorfanol samodzielnie:

Podawać w dawce 0,4 mg/kg m.c., co odpowiada dawce 0,04 ml /kg m.c., tj. 0,2 ml/5 kg m.c. – i.m. albo s.c.

Przy znieczuleniu dożylnym aplikować butorfanol z wyprzedzeniem 15–30 min. przed anestezją.

Przy użyciu znieczulania domięśniowo (acepromazyna-ketamina, albo ksylazyna-ketamina) podawać butorfanol 5 min. przed anestezją.

Jako środek przeciwbólowy przed operacją:

 1. Podanie domięśniowe, podskórne: podawać butorfanol samodzielnie w dawce 0,4 mg/kg m.c., co odpowiada dawce 0,04 ml/kg m.c., tj. 0,2 ml/5 kg m.c. – s.c. albo i.m.
 2. Podanie dożylne:  Podawać butorfanol samodzielnie w dawce 0,1 mg/kg m.c., co odpowiada dawce 0,01 ml leku/kg m.c., tj. 0,05 ml/5 kg m.c. – i.v.

Aplikować 15 min. przed przebudzeniem z anestezji.

Jako środek uspokajający:

butorfanol w połączeniu z medetomidyną:

Podawać butorfanol w dawce 0,4 mg/kg m.c., co odpowiada dawce 0,04 ml/kg m.c.  i.m. albo s.c., bezpośrednio potem aplikować  medetomidyny chlorowodorek w dawce 0,05 mg/kg m.c. – s.c.  albo i.m. Oba leki podawać oddzielnie, nie w tej samej strzykawce (zobacz pkt 6.2 Niezgodności).

Do chirurgicznego szycia ran należy użyć znieczulenia miejscowego.

W celu wybudzenia ze znieczulenia należy użyć atipamezol w dawce 0,125 mg/kg m.c. Po około 4 minutach pacjent zacznie się wybudzać, a po kolejnej minucie będzie całkowicie wybudzony.

Jako część protokołu anestozjologicznego:

butorfanol w kombinacji z medetomidyną i ketaminą:

 1. podanie dożylne:
  Podawać butorfanol w dawce 0,1 mg/kg m.c., co odpowiada dawce 0,01 ml/ kg m.c. – i.v., bezpośrednio po tym zaaplikować medetomidyny chlorowodorek w dawce 0,04 mg/kg m.c – i.v. i ketaminę w dawce 1,25–2,5 mg/kg m.c. – i.v.; ketamię należy dawkować w zależności od wymaganej głębokości znieczulenia. Leki podawać oddzielnie, nie w tej samej strzykawce (zobacz pkt 6.2 Niezgodności).

Pacjent usypia w ciągu 2-3 minut po podaniu. Utrata przytomności występuje w ciągu 3 minut po podaniu. W celu przerwania znieczulenia należy podać atipamezol w dawce 0,2 mg/kg m.c. Po około 2 min. pacjent zaczyna odzyskiwać przytomność, a po około 6 minutach pacjent się wybudza, po kolejnych 18 min. pacjent jest przytomny.

 1. podanie domięśniowe:

Podawać butorfanol w dawce 0,4 mg/kg m.c., co odpowiada dawce 0,04 ml/kg m.c. – i.m, bezpośrednio po tym aplikować medetomidyny chlorowodorek w dawce 0,08 mg/kg m.c. i.m. i ketamię w dawce 5 mg/kg m.c. – i.m. Leki podawać oddzielnie, nie w tej samej strzykawce (zobacz pkt 6.2 Niezgodności).

Początek działania i jego koniec zależy od dawki ketaminy. Pacjent usypia po około minucie (tracąc przytomność). Bez podawania kolejnych leków znieczulenie trwa około 60 minut (początek wybudzania) a całkowite wybudzenie nastąpi po około 70-83 minutach. W celu całkowitego wybudzenia należy podać atipamezol w dawce 0,1 mg/kg wagi. Po około 4 minutach pojawią się pierwsze odruchy, po około 7 minutach pacjent zacznie się wybudzać, a po około 18 minutach pacjent będzie całkowicie wybudzony.

Korek można przebić maksymalnie 50 razy.

Okres ważności:

Okres ważności w nienaruszonym opakowaniu: 2 lata.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania wewnętrznego: 28 dni.

Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Ten produkt leczniczy weterynaryjny nie wymaga żadnych specjalnych warunków przechowywania.
Chronić przed światłem.

Opakowanie 

1 x 10 ml.