PL - Polská CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
PL - Polská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

Sedan 35 mg/ml żel doustny dla koni i psów

Strona główna NOWOŚCI NOWE PRODUKTY Sedan 35 mg/ml żel doustny dla koni i psów

15.12.2022

Sedan 35 mg/ml żel doustny dla koni i psów

Do sedacji i premedykacji anestezjologicznej.

SKŁAD 

1 ml zawiera:

Substancja czynna: Acepromazyna 35,0 mg (co odpowiada 47,5 mg acepromazyny maleinianu )

Substancja pomocnicza: Metylu parahydroksybenzoesan (E 218) 0,65 mg Propylu parahydroksybenzoesan 0,35 mg

Gatunki docelowe

Konie (nieprzeznaczone do produkcji żywności), psy.

Wskazania dla gatunków docelowych

Dla koni i psów.

Do sedacji i premedykacji anestezjologicznej.

Dawkowanie i droga podawania

Strzykawka doustna napełniona 10 ml

KOŃ :

Masa ciała konia

Ilość produktu

 

         

        175 kg

     

       350 kg

      

       525 kg

     

     700 kg

Płytka sedacja (0,1-0,2 mg acepromazyny/kg m.c.)

     

       0,5-1,0 ml

 

    1,0-2,0 ml

 

    1,5-3,0 ml

 

     2,0-4,0 ml

Średnia sedacja (0,3-0,4 mg acepromazyny/ kg m.c.)

     

      1,5-2,0 ml

 

   3,0-4,0 ml

 

    4,5-6,0 ml

 

     6,0-8,0 ml

 

PIES :

Masa ciała konia

Ilość produktu

 

 

     17,5 kg

 

     35 kg

 

     52,5 kg

 

     70 kg

Płytka sedacja        (1,0 mg acepromazyny/kg m.c.)

 

      0,5 ml

 

      1,0 ml

 

      1,5 ml

 

     2,0 ml

Średnia sedacja (2,0 mg acepromazyny/kg m.c.)

 

         1,0 ml

 

      2,0 ml

 

        3,0 ml

 

     4,0 ml

Premedykacja anestezjologiczna (3,0 mg acepromazyny/kg m.c.)

     

 

        1,5 ml

               

 

      3,0 ml

 

 

       4,5 ml

 

 

     6,0 ml

 

Strzykawka doustna napełniona 1 ml

PIES :

Masa ciała konia
Ilość produktu

5kg

10 kg

15 kg

17,5 kg

20 kg

25 kg

30 kg

35kg

Płytka sedacja (1,0 mg acepromazyny/kg m.c.)

0,15 ml

0,30 ml

0,45ml

0,50 ml

0,60ml

0,75ml

0,90ml

1,0ml

Średnia sedacja (2,0 mg acepromazyny/kg m.c.)

0,3ml

0,6ml

0,9ml

1,0ml

_

_

_

_

Premedykacja anestezjologiczna (3,0 mg acepromazyny/ kg m.c.)

0,45ml

0,9ml

_

_

_

_

_

_

   

KOŃ:

Masa ciała konia
Ilość produktu

100 kg

125 kg

150 kg

175 kg

Płytka sedacja (0,1-0,2mg mg acepromazyny/kg m.c.)

0,30-0,60 ml

0,35-0,70 ml

0,40-0,85 ml

0,50-1,00 ml

 

Okres(-y) karencji: Konie: produkt niedopuszczony do stosowania u koni, których tkanki jadalne lub mleko są przeznaczone do spożycia przez ludzi. Leczenie musi być odnotowane w paszporcie konia.

Okres ważności :

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata. Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 3 miesiące.

Przechowywanie:

Przechowywać napełnioną strzykawkę doustną szczelnie zamkniętą. Chronić przed mrozem.

Opakowanie : Pudełko tekturowe zawierające 1 napełnioną strzykawkę doustną po 10 ml Pudełko tekturowe zawierające 1 napełnioną strzykawkę doustną po 1 ml. Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie