PL - Polská CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
PL - Polská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

SERGON PG 400/200 IU

Strona główna NOWOŚCI NOWE PRODUKTY SERGON PG 400/200 IU

17.8.2016

SERGON PG 400/200 IU

Preparat zawierający kombinację dwóch hormonów gonadotropowych- ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) oraz gonadotropiny surowicy ciężarnych klaczy (PMSG)- pobudzający rozwój i pękanie pęcherzyków jajnikowych do stosowania u loch i loszek.

Wspomaga poprawę wskaźników reprodukcyjnych w hodowli świń:

  • maksymalizuje liczbę loszek wchodzących na czas w aktywną fazę reprodukcji
  • minimalizuje ilość samic w nieaktywnej fazie cyklu
  • umożliwia maksymalne wykorzystanie potencjału rozrodczego w stadzie

Po podaniu domięśniowym łatwo się wchłania, a zwiększone stężenie obu hormonów w osoczu utrzymuje się przez okres około 35- 55 h.