PL - Polská CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
PL - Polská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

IV Białowieskie Spotkania Opiekunów Zwierząt Wolno Żyjących

Strona główna NOWOŚCI WYDARZENIA I WYSTAWY IV Białowieskie Spotkania Opiekunów Zwierząt Wolno Żyjących

12.4.2019

IV Białowieskie Spotkania Opiekunów Zwierząt Wolno Żyjących Celem Konferencji organizowanej w dniach 30–31 maja 2019 r. przez Białowieski Park Narodowy oraz Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział w Białymstoku jest przekazanie rzetelnej wiedzy na temat zasad właściwego postępowania ze zwierzętami, w tym gatunkami chronionymi, które pojawiły się na terenie zamieszkałym przez człowieka lub zostały znalezione poza terenem zurbanizowanym i wymagają udzielenia pomocy.

Serdecznie zapraszamy. Link do Programu Konferencji.Share: tw.png, 637B fb3.png, 512B gg.png, 716B in.png, 595B