PL - Polská CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
PL - Polská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

NARKAMON

Strona główna NOWOŚCI NOWE PRODUKTY NARKAMON

14.4.2015

NARKAMON

Ketamina 100 mg (w postaci ketaminy chlorowodorku 115,4 mg) - roztwór do wstrzykiwań dla psów, kotów i koni.

Do krótkotrwałego znieczulania ogólnego (po uprzedniej premedykacji) przy zabiegach diagnostycznych i terapeutycznych oraz do indukcji i podtrzymania znieczulenia ogólnego.