PL - Polská CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
PL - Polská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

ROMETAR 20 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

Strona główna NOWOŚCI NOWE PRODUKTY ROMETAR 20 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

22.10.2019

ROMETAR 20 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

Preparat iniekcyjny do sedacji, analgezji i miorelaksacji zwierząt.

SKŁAD

1 ml zawiera 20 mg ksylazyny (chlorowodorek)

Przejrzysty bezbarwny roztwór.

GATUNKI DOCELOWE

Konie, bydło, psy, koty, owce, kozy.

WSKAZANIA

  • do sedacji w celu wykonania badań lub mniej bolesnych zabiegów (np. uspokojenie przed transportem, ważeniem, prześwietleniem, leczeniem kopyt czy usuwaniem ciał obcych z przełyku u dużych zwierząt ),
  • W połączeniu z anestetykami iniekcyjnymi (najczęściej z ketaminą) w celu wywołania znieczulenia ogólnego do wykonania większości zabiegów chirurgicznych.

Wykazuje działanie uspokajające, przeciwbólowe i zwiotczające mięśnie.

DAWKOWANIE

Psy:

Dla uspokojenia 1-3 mg/kg m.c. (0,05-0,15 ml/kg m.c.) i.m. po 24 godzinnej głodówce i podaniu atropiny w dawce 0,05 mg/kg m.c. s.c. lub i.m. W przypadku zwierząt starszych, otyłych i w złej kondycji zaleca się stosowanie dawek z dolnej granicy podanego zakresu. 

Koty:

Dla uspokojenia 1-2 mg/kg m.c. (0,05-0,1 ml/kg m.c.) s.c. lub i.m. po 24 - 36 godzinnej głodówce i podaniu atropiny. Często obserwuje się wymioty w momencie rozpoczęcia działania.

Konie:

Sam Rometar podaje się w dawkach 0,6 - 1 mg/kg m.c. (3-5 ml/100 kg m.c.) powoli i.v. Szybkie podanie dożylne może spowodować tymczasowe obniżenie ciśnienia krwi i pobudzenie zwierzęcia. Czas trwania sedacji: 20-30 min. 

W przypadku konieczności wykonania bolesnych badań, zabiegów czy zabiegów chirurgicznych na stojącym lub leżącym zwierzęciu, produkt podaje się w połączeniu z lekami przeciwbólowymi, nasennymi, iniekcyjnymi i/lub wziewnymi. Najczęściej stosowana kombinacja do przeprowadzenia krótkich interwencji u leżącego pacjenta: ksylazyna 1,1 mg/kg m.c. powoli dożylnie, po 2-3 minutach ketamina 2,2 mg/kg m.c. i.v. Znieczulenie można przedłużyć, podając 1/3 do 1/2 dawek początkowych w momencie wystąpienia oznak przebudzania.

Bydło:

Preferowane podawanie domięśniowe. Przy podaniu i.v. należy zmniejszyć dawkę o 1/3 do 1/2. Wielkość dawki domięśniowej zależy od pożądanego stopnia efektu.

Dawka I. - 0,25 ml/100 kg m.c. i.m. : lekka sedacja umożliwiająca przeprowadzenie drobnych interwencji w znieczuleniu miejscowym.

Dawka II. - 0,5 ml/100 kg m.c. i.m. : umiarkowana sedacja. Pacjent może już się położyć.

Dawka III. - 1 ml/100 kg m.c. i.m. : bardzo silna sedacja z wyraźną depresją OUN, przedłużoną miorelaksacją i umiarkowanym znieczuleniem, odpowiednia do większości interwencji chirurgicznych u leżącego pacjenta (w razie potrzeby można dodać znieczulenie miejscowe).

Dawka IV. - 1,5 ml/100 kg m.c. i.m .: wywołuje stanu znieczulenia ogólnego z wyraźnymi skutkami ubocznymi (spowolnienie oddechu, bradykardia, obrzęk, ślinienie). Używana tylko wyjątkowo.

Uspokajające działanie ksylazyny u bydła w zależności od wielkości dawki i drogi podania występuje po podaniu domięśniowym po ok. 5-10 minutach, po podaniu dożylnym już w ciągu 1-3 minut. Sedacja trwa od 30 minut do kilku godzin.

Owce, kozy:

Do sedacji stosuje się dawkę 0,05 mg/kg m.c., do znieczulenia ogólnego 0,2-0,4 mg/kg m.c. i.m. U kóz przy zastosowaniu wyższej dawki obserwuje się znaczącą depresję oddechową, spowolnienie akcji serca i ślinienie.

Specjalne środki ostrożności:

Podczas wystąpienia efektu znieczulenia zwierzęta nie powinny być niepokojone (hałas lub inne bodźce ). Wzdęciom u leżącego bydła należy zapobiegać poprzez utrzymanie zwierzęcia w pozycji leżącej na mostku.

Podczas operacji w pozycji bocznej lub grzbietowej, głowa powinna być utrzymywana w położeniu dolnym, aby zapobiec aspiracji śliny. Podczas znieczulenia zwierzęta nie powinny być narażone na działanie niskich i wysokich temperatur otoczenia, które mogłyby działać, jako dodatkowy czynnik stresu. Utrzymanie prawidłowej temperatury ciała jest konieczne, głównie w przypadku długotrwałego znieczulenia. Wymiotom u psów i kotów można zapobiegać przez stosowanie min. 12 godzinnej głodówki.

OKRES WAŻNOŚCI

Okres ważności 24 miesiące.

Okres ważności po pierwszym otwarciu bezpośredniego opakowania: 28 dni.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C. Chronić przed światłem. Chronić przed dostępem dzieci.

OPAKOWANIE

50 ml.