PL - Polská CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
PL - Polská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

„CZY ZWALCZAĆ GRUŻLICĘ U ZWIERZĄT WOLNO ŻYJĄCYCH?“ 23.-25. maja w Mucznem

Strona główna NOWOŚCI WYDARZENIA I WYSTAWY „CZY ZWALCZAĆ GRUŻLICĘ U ZWIERZĄT WOLNO ŻYJĄCYCH?“ 23.-25. maja w Mucznem

9.5.2017

„CZY ZWALCZAĆ GRUŻLICĘ U ZWIERZĄT WOLNO ŻYJĄCYCH?“ 23.-25. maja w Mucznem Konferencję pod patronatem honorowym Głównego Lekarza weterynaryii organizuje Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego oraz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie pod kierownictwem Dr hab. Krzysztofa Anusza, prof. SGGW. Tematem konferencji będę aktywne formy ochrony przyrody w tym zwierząt wolno żyjących od grużlicy – bezpośredniej zoonozy. Patronat nad konferencją objęła poraz pierwszy również BIOVETA.Share: tw.png, 637B fb3.png, 512B gg.png, 716B in.png, 595B