PL - Polská CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
PL - Polská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

PRODUKTY WETERYNARYJNE

Strona główna PRODUKTY PRODUKTY WETERYNARYJNE

Wybierz jedno lub więcej zwierząt

Wpisz nazwę produktu

Zarejestrowany w Polsce

Wybierz rodzaj produktu

Usuń filtr

BioBos IBR marker inact. zawiesina do wstrzykiwań dla bydła

Iniekcyjna zawiesina do czynnej immunizacji bydła…

Typ: szczepionka

Zarejestrowany w Polsce

Więcej o produkcie

BioBos Respi 2 intranasal, liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny

Żywa, donosowa szczepionka przeciwko głównym pato…

Typ: szczepionka

Zarejestrowany w Polsce

Więcej o produkcie

BioBos Respi 3 zawiesina do wstrzykiwań dla bydła

Szczepionka przeciwko infekcjom oddechowym układu…

Typ: szczepionka

Zarejestrowany w Polsce

Więcej o produkcie

BioBos Respi 4 zawiesina do wstrzykiwań dla bydła

Szczepionka przeciwko infekcjomukładu oddechowego…

Typ: szczepionka

Zarejestrowany w Polsce

Więcej o produkcie