PL - Polská CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
PL - Polská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

PRODUKTY WETERYNARYJNE

Strona główna PRODUKTY PRODUKTY WETERYNARYJNE

Wybierz jedno lub więcej zwierząt

Wpisz nazwę produktu

Zarejestrowany w Polsce

Wybierz rodzaj produktu

Usuń filtr

LINEOMAM LC roztwór dowymieniowy

Preparat przeznaczony do miejscowego leczenia zap…

Typ: antybiotyki, chemioterapeutyki

Zarejestrowany w Polsce

Więcej o produkcie

LYSVULPEN, zawiesina doustna dla lisów rudych

Szczepionka przeciwko wściekliźnie do immunizacji…

Typ: szczepionka

Zarejestrowany w Polsce

Więcej o produkcie

Mustelvac D, liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań dla norek i lisów

Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawie…

Typ: szczepionka

Zarejestrowany w Polsce

Więcej o produkcie

MYXOREN liofilizat i rozpuszczalnik do iniekcji

Szczepionka przeciwko myksomatozie królików, żywa…

Typ: szczepionka

Zarejestrowany w Polsce

Więcej o produkcie

NARKAMON 100 mg/ml roztwór do iniekcji

Preparat ketaminowy w 10 % koncentracjizawierając…

Typ: środki analeptyczne, środki znieczulające, środki nasenne

Zarejestrowany w Polsce

Więcej o produkcie

OESTROPHAN 0,25 mg/ml roztwór do iniekcji

Preparat hormonalny o działaniu luteolitycznym

Typ: hormony

Zarejestrowany w Polsce

Więcej o produkcie

PARVOERYSIN emulsja do iniekcji dla świń

Szczepionka przeciwko parwowirozie i różycy świń

Typ: szczepionka

Zarejestrowany w Polsce

Więcej o produkcie

PESTORIN MORMYX liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań dla królików

Szczepionka przeciwko myksomatozie i wirusowej ch…

Typ: szczepionka

Zarejestrowany w Polsce

Więcej o produkcie

PESTORIN zawiesina do iniekcji dla królików

Szczepionka przeciwko wirusowej chorobie krwotocz…

Typ: szczepionka

Zarejestrowany w Polsce

Więcej o produkcie

PMV-Salmo-Vac, emulsja do wstrzykiwań dla gołębi

Inaktywowana szczepionka przeciw paramyksowirozie…

Typ: szczepionka

Zarejestrowany w Polsce

Więcej o produkcie

SERGON PG 400/200 IU liofilizat do sporządzania roztworu do iniekcji z rozpuszczalnikiem

Preparat hormonalny dla loch i loszek

Typ: hormony

Zarejestrowany w Polsce

Więcej o produkcie

TRICHOBEN AV liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do iniekcji dla bydła

Do aktywnej immunizacji bydła, w celu profilaktyk…

Typ: szczepionka

Zarejestrowany w Polsce

Więcej o produkcie