PL - Polská CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
PL - Polská
 • CZ - Česká
 • EN - Anglická
 • SK - Slovenská
 • RO - Rumunská
 • RU - Ruská
 • TR - Turecká
 • UA - Ukrajinská

Biocan Novel DHPPi/L4 liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań dla psów

Strona główna PRODUKTY PRODUKTY WETERYNARYJNE Biocan Novel DHPPi/L4 liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań dla psów

Złożona szczepionka do aktywnej immunizacji psów od 6 tygodnia życia. Szczepionka jest przeznaczona do aktywnej immunizacji zdrowych szczeniąt i psów przeciwko chorobom wywołanym przez wirus nosówki parwowirus psów, adenowirus psów typu 1 i 2, wirus parainfluenzy psów oraz cztery typy bakterii Leptospira (Leptospira interrogans serogrupa Icterohaemorrhagiae serowar Icterohaemorrhagiae; Leptospira interrogans serogrupa Canicola serowar Canicola; Leptospira interrogans serogrupa Australis serowar Bratislava oraz Leptospira kirschneri serogrupa Grippotyphosa serowar Grippotyphosa).

RODZAJ PRODUKTU: szczepionka
gatunek zwierząt: Pies
Zarejestrowany w Polsce   

Jak możemy pomóc?

SKŁAD

Liofilizat (żywe atenuowane wirusy):

Wirus nosówki psów, szczep CDV Bio 11/A
min. 103,1 TCID50*, maks.105,1  TCID50*

Adenowirus psów typu 2, szczep CAV‐2‐Bio 13
min. 103,6 TCID50*, maks.105,3  TCID50*

Parwowirus psów typu 2b, szczep CPV‐2b‐Bio 12/B
min. 104,3 TCID50*, maks.106,6  TCID50*

Wirus parainfluenzy psów typu 2, szczep CPiV‐Bio 15
min. 103,1 TCID50*, maks.105,1  TCID50*

Rozpuszczalnik (inaktywowany):

Leptospira interrogans, serogrupa Icterohaemorrhagiae, serowar Icterohaemorrhagiae, szczep MSLB 1089 GMT** ≥ 1:51 ALR***

Leptospira interrogans, serogrupa Canicola, serowar Canicola, szczep MSLB 1090 GMT** ≥ 1:51 ALR***

Leptospira kirschneri, serogrupa Grippotyphosa, serowar Grippotyphosa, szczep MSLB 1091 GMT** ≥ 1:40 ALR***

Leptospira interrogans, serogrupa Australis, serowar Bratislava, szczep MSLB 1088 GMT** ≥ 1:51

* dawka zakaźna hodowli tkankowej 50%

**średnia geometryczna miana

***reakcja mikro-aglutynacyjna i mikro-lityczna przeciwciał (badanie serologiczne na królikach)

Adiuwant:

Wodorotlenek glinu (odpowiada Al2O3) 1,8-2,2 mg

WSKAZANIE

Czynne uodparnianie psów od 6 tygodnia życia.

 • zapobieganie śmiertelności i objawom klinicznym, spowodowanym przez wirus nosówki
 • zapobieganie śmiertelności i objawom klinicznym, spowodowanym przez adenowirus psów typu 1
 • zapobieganie objawom  klinicznym i zmniejszenie wydalania wirusa, spowodowanego przez adenowirus psów typu 2
 • zapobieganie objawom klinicznym, leukopenii, wydalania wirusa, spowodowanym przez parwowirus psów
 • zapobieganie objawom klinicznym (wyciek z nosa i oczu), zmniejszenie wydalania wirusa, spowodowanym przez wirus parainfluenzy psów
 • zapobieganie objawom klinicznym, infekcji i wydalaniu z moczem, spowodowanym przez L.interrogans, serogrupa  Australis, serowar Bratislava
 • zapobieganie objawom klinicznym, wydalaniu z moczem, zmniejszenie infekcji, spowodowanym przez L. interrogans,  serogrupa Canicola, serowar Canicola i L. interrogans,  serogrupa Icterohaemorrhagiae, serowar Icterohaemorrhagiae
 • zapobieganie objawom klinicznym, zmniejszenie infekcji, wydalania z moczem, spowodowanym przez L. kirschneri, serogrupa Grippotyphosa, serowar Grippotyphosa

Początek odporności:

- 3 tygodnie po pierwszym szczepieniu dla CDV, CAV, CPV,

- 3 tygodnie po ukończeniu podstawowego schematu szczepienia dla CPiV oraz

- 4 tygodnie po ukończeniu podstawowego schematu szczepienia dla składników Leptospira.

Okres trwania odporności:

Co najmniej trzy lata po ukończeniu podstawowego schematu szczepienia dla wirusa nosówki, adenowirusa psów typu 1, adenowirusa psów typu 2 oraz parwowirusa psów. Co najmniej jeden rok po ukończeniu podstawowego schematu szczepienia dla wirusa paragrypy psów oraz składnika szczepionki przeciwko leptospirozie.

Okres trwania odporności przeciwko adenowirusowi psów typu 2 (CAV-2) nie został określony metodą zakażania kontrolnego. Obecność przeciwciał przeciwko CAV-2 została wykazana nawet 3 lata po szczepieniu. Uważa się, że ochronna odpowiedź immunologiczna przeciw chorobom układu oddechowego spowodowanym przez CAV-2 trwa co najmniej 3 lata.

DAWKOWANIE

Podanie podskórne.

Dawkowanie i sposób podawania:

Liofilizat rozpuścić aseptycznie w rozpuszczalniku. Dobrze wstrząsnąć i od razu podać całą zawartość roztworu (1ml).

Szczepionka po rekonstytucji:            lekko opalizujący, różowawy albo żółtawy roztwór

Podstawowy schemat szczepienia:

Dwie dawki preparatu Biocan Novel DHPPi/L4 podać w odstępie 3–4 tygodni, od 6 tygodnia życia.

Wścieklizna

Jeśli ochrona przeciw wściekliźnie jest wymagana:

Pierwsza dawka: Biocan Novel DHPPi/L4 od 8-9 tygodnia życia.

Druga dawka: Biocan Novel DHPPi/L4R 3-4 tygodnie później, ale nie wcześniej niż w wieku 12 tygodni.

Skuteczność frakcji przeciw wściekliźnie została udowodniona w badaniach laboratoryjnych po jednej dawce szczepionki, od 12 tygodnia życia.

Jednak w badaniach terenowych u 10 % seronegatywnych psów nie potwierdzono serokonwersji (> 0,1 IU/ml) od 3 do 4 tygodni po jednokrotnym, podstawowym szczepieniu przeciw wściekliźnie. U następnych 17 % nie potwierdzono miana przeciwciał przeciw wściekliźnie wynoszącego 0,5 IU/ml, wymaganego w przypadku podróży przez niektóre kraje poza obszarem UE. W przypadku podróży do obszarów o zwiększonym ryzyku albo podróży poza obszar UE lekarze weterynarii mogą zastosować dwie dawki podstawowego szczepienia, zawierające składnik przeciw wściekliźnie, albo zaaplikować dodatkową szczepionkę przeciw wściekliźnie po 12 tygodniu życia.

W razie potrzeby można zaszczepić psy młodsze niż 8 tygodni, ponieważ wykazano bezpieczeństwo preparatu Biocan Novel DHPPi/L4R u psów w wieku 6 tygodni.

Schemat szczepienia przypominającego:

Pojedyncza dawka preparatu Biocan Novel DHPPi/L4 powinna być podawana co 3 lata. Coroczne doszczepianie jest wymagane dla wirusa parainfluenzy i dla leptospir będących składnikiem szczepionki, dlatego jeśli jest to konieczne, pojedynczą dawkę kompatybilnej szczepionki Biocan Novel Pi/L4 można stosować corocznie.

OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA

24 miesiące.  Po rozcieńczeniu wg wskazówek, szczepionkę należy podać bezzwłocznie.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać i transportować schłodzone 2 ° C - 8 ° C.  Nie dopuszczać do zamarznięcia

OPAKOWANIE

10 × 1 dawka, 25 × 1 dawka.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie