PL - Polská CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
PL - Polská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

BIOSUIS PARVOERY zawiesina do wstrzykiwań dla świń

Strona główna PRODUKTY PRODUKTY WETERYNARYJNE BIOSUIS PARVOERY zawiesina do wstrzykiwań dla świń

Inaktywowana szczepionka przeciwko różycy i parwowirozie świń.

RODZAJ PRODUKTU: szczepionka
gatunek zwierząt: Trzoda chlewna
Zarejestrowany w Polsce   

Jak możemy pomóc?

SKŁAD:

1 dawka szczepionki (2ml) zawiera:

Inaktywowany parwowirus świński CAPM V198, szczep S-27 ≥ 4 log2 *
Inaktywowany Erysipelothrix rhusiopathiae, serotyp 2, szczep 2-64  RP ³ 1 **

*) Miano przeciwciał HI w surowicy krwi świnki morskiej po zastosowaniu 1/4 dawki szczepionki.
**) RP miano względem standardu stosowanego w badaniach skuteczności szczepionki na docelowych gatunkach zwierząt zgodnie z wymaganiami określonymi w monografii Farmakopei Europejskiej. 

Adiuwant:

Wodorotlenek glinu
  

Wskazania lecznicze:

Do czynnego uodparniania loch i loszek w celu zmniejszenia objawów klinicznych (zmiany skórne, gorączka) wywołanych przez włoskowca różycy - Erysipelothrix rhusiopathiae oraz w celu zapobiegania zakażeniom wewnątrzmacicznym (transplacentarnym) zarodków i płodów loch i loszek spowodowanych przez parwowirus świń.

Czas powstania odporności:

Parwowirus świń: 3 tygodnie po szczepieniu podstawowym (od początku ciąży)

E. rhusiopathiae: 3 tygodnie po szczepieniu podstawowym.

Czas trwania odporności:

Parwowirus świń: szczepienie chroni płód przez cały okres ciąży.

E. rhusiopathiae: 6 miesięcy po szczepieniu podstawowym

Dawkowanie i droga podania:

Dawka - zawsze 2 ml w mięśnie szyi za uchem.
Zaleca się, aby szczepionka była ogrzana do temperatury pokojowej przed zastosowaniem, przed użyciem wstrząsnąć zawartość (w opakowaniu 250 ml również podczas stosowania). Do aplikacji należy używać sterylnego materiału bez środków antyseptycznych i / lub dezynfekcyjnych.
Należy zachować ogólnie przyjęte zasady aseptyki podczas stosowania.
 
Loszki
Pierwsze szczepienie - od 6 miesiąca życia 2 dawki szczepionki w okresie 6 tygodni i 3 tygodni przed inseminacją. W przypadku wcześniejszego szczepienia przeciwko parwowirusowi i różycy świń za pomocą szczepionek monowalentnych produkowanych przez firmę Bioveta, a.s, jeśli są dostępne (podanie 1 dawki szczepionki przeciwko różycy od 8 tygodnia życia i podanie 1 dawki szczepienia przeciw parwowirusowi świń 6 tygodni przed inseminacją), wystarczająca jest jedna dawka szczepionki 3 tygodnie przed inseminacją.

Następnie regularne szczepienia przypominające zawsze jedną dawką szczepionki najpóźniej 3 tygodnie przed każdą kolejną inseminacją (jednak nie później niż 6 miesięcy po poprzednim szczepieniu).
  
Lochy
Pierwsze szczepienie- w przypadku wcześniejszego szczepienia przeciwko parwowirusowi i różycy świń szczepionkami produkowanymi przez firmę Bioveta, a.s. (patrz schemat podawania u loszek), wystarczy jedna dawka szczepionki 3 tygodnie przed inseminacją.
W przypadku, gdy lochy nie były wcześniej szczepione jako loszki (przed pierwszym oproszeniem), należy przeprowadzić szczepienie podstawowe tak samo jak w przypadku loszek.
Następnie regularne szczepienia przypominające zawsze jedną dawką szczepionki najpóźniej 3 tygodnie przed każdą kolejną inseminacją (jednak nie później niż 6 miesięcy po poprzednim szczepieniu).

Okres karencji:

Zero dni
  

Okres przydatności do użycia:

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w lodówce (2°C — 8°C).

Chronić przed mrozem.

Chronić przed światłem.

Przechowywać w suchym miejscu.

Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 10 godzin. 


Opakowanie:

10ml, 50 ml, 100 ml.