PL - Polská CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
PL - Polská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

BOVITUBAL 28000, roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń

Strona główna PRODUKTY PRODUKTY WETERYNARYJNE BOVITUBAL 28000, roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń

Preparat do diagnostyki gruźlicy bydlęcej

RODZAJ PRODUKTU: środki diagnostyczne
gatunek zwierząt: Bydło, Trzoda chlewna
Zarejestrowany w Polsce   

Jak możemy pomóc?

SKŁAD

1 ml zawiera:                                                                                         

Tuberkulina bydlęca, oczyszczone pochodne białkowe (szczep AN 5) 28 000 IU

Substancje pomocnicze: fenol; roztwór stabilizujący, oczyszczony (glicerol,

disodu fosforan dwunastowodny, potasu diwodorofosforan, woda do wstrzykiwań)

Preparat służy do rozpoznawania gruźlicy bydlęcej u bydła i świń poprzez wywoływanie reakcji alergicznej typu późnego u zwierząt zakażonych Mycobacterium bovis.

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło, świnia.

DAWKOWANIE I DROGA(-I) PODANIA

Preparat podaje się śródskórnie w ilości 0,1 ml. Wykonanie testu oraz ocena reakcji na preparat zależy od gatunku zwierzęcia.

Tuberkulinizacja bydła:

Wykonanie testu:

Miejsce iniekcji powinno być położone na granicy przedniej i środkowej części szyi. Skóra w miejscu iniekcji nie powinna wykazywać zmian patologicznych, powinna być równej grubości i umożliwiać łatwe utworzenie fałdu. Miejsce iniekcji należy dokładnie wystrzyc i oczyścić. . Następnie ująć między kciukiem i palcem wskazującym fałd skóry i zmierzyć go suwmiarką z dokładnością do 0,1 mm. Wynik odnotować. Następnie podać śródskórnie 0,1 ml preparatu używając krótkiej sterylnej igły i strzykawki z podziałką. Igłę należy wkłuwać skosem skierowanym na zewnątrz od głębszych warstw skóry. Prawidłowe podanie preparatu prowadzi do wytworzenia małego kulistego wybrzuszenia wyczuwalnego palpacyjnie. Jeśli tuberkulina nie została podana śródskórnie można powtórzyć podanie w to samo miejsce w sposób opisany powyżej. Jeśli skóra została uszkodzona podczas strzyżenia tuberkulinizację należy wykonać w innym miejscu.

Ocena reakcji:

Ocenę testu przeprowadza się po 72 (± 4) godzinach od iniekcji na podstawie charakteru odczynu oraz pomiaru różnicy grubości fałdu skóry przed iniekcją i w dniu oceny testu.

Różnica w zgrubieniu fałdu Charakter odczynu Reakcja
brak brak odczynu ujemna
do 2 mm brak odczynu lub ograniczony obrzęk ujemna
od 2 do 4 mm brak odczynu lub ograniczony obrzęk wątpliwa
powyżej 4 mm brak odczynu lub ograniczony obrzęk dodatnia
bez względu na wynik pomiaru odczyn w postaci rozlanego nacieku, może być bolesny i gorący z wysiękiem, niekiedy towarzyszy mu powiększenie naczyń i węzłów chłonnych dodatnia

Tuberkulinizacja świń:

Wykonanie testu:

Preparat podać w grzbietową stronę nasady ucha najlepiej w skórę na granicy głowy i podstawy ucha, ewentualnie 2-3 cm od podstawy ucha.

Ocena reakcji:

Ocenę testu przeprowadza się po 48 godz. Reakcję uznaje się za dodatnią jeśli stwierdza się obrzęk zapalny w miejscu iniekcji, któremu towarzyszy zaczerwienienie a niekiedy ogniska martwicy w centrum obrzęku. Obrzęk skóry z ogniskami martwicy jest głównym objawem stwierdzanym u świń z pigmentowaną skórą. W hodowlach wolnych od gruźlicy obrzęk większy niż 20 mm uznaje się za reakcję dodatnią, natomiast obrzęk wielkości 10-20 mm za reakcję wątpliwą. W hodowlach, w których stwierdzono gruźlicę obrzęk większy niż 10 mm uznaje się za reakcję dodatnią a obrzęk mniejszy niż 10 mm za reakcję wątpliwą.

OKRES (-Y) KARENCJI

Zero dni.

OKRES WAŻNOŚCI

Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

Zużyć w ciągu 10 godzin po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego.

2 lata dla produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU I TRANSPORCIE

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w lodówce (2 °C do 8 °C). Chronić przed światłem. Nie zamrażać.

RODZAJ I SKŁAD OPAKOWANIA BEZPOŚREDNIEGO

10 x 2 ml