PL - Polská CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
PL - Polská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

Rometar 20 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla koni, bydła, psów i kotów.

Strona główna PRODUKTY PRODUKTY WETERYNARYJNE Rometar 20 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla koni, bydła, psów i kotów.

Preparat iniekcyjny do sedacji, analgezji i miorelaksacji zwierząt

RODZAJ PRODUKTU: środki analeptyczne, środki znieczulające, środki nasenne
gatunek zwierząt: Bydło, Koń, Owce, Koza, Kot, Pies
Zarejestrowany w Polsce   

Jak możemy pomóc?

SKŁAD

1 ml zawiera 20 mg ksylazyny w postaci ksylazyny chlorowodorku 23,31 mg


GATUNKI DOCELOWE

Konie, bydło, psy, koty.

WSKAZANIA

Konie - do wywołania sedacji i miorelaksacji.

Bydło - do wywołania sedacji i miorelaksacji, do wywołania analgezji podczas niewielkich procedur chirurgicznych.

Pies, kot - do wywołania sedacji.

U docelowych gatunków zwierząt - do premedykacji przy zabiegach chirurgicznych.

DAWKOWANIE

Koń:

Produkt podaje w dawkach 3-5 ml produktu/100 kg m.c. (0,6 do 1 mg ksylazyny na kg m.c.)w powolnej iniekcji dożylnej. Sedacja z analgezją pojawia się po 1-2 minutach, trwa 20-30 minut i ustaje po 60 minutach.

Przy podaniu  górnej dawki występuje   zwiotczenie mięśni przejawiające się niekoordynacją ruchów   i tylko słabym znieczuleniem. U niespokojnych, nerwowych lub pobudzonych koni działanie uspakajające bywa niedostateczne.

Po domięśniowym podaniu  ksylazyny w dawce 7,5-10 ml / 100 kg. wagi ciała działanie leku może być słabe.

Przy bolesnych badaniach i chirurgicznych zabiegach na stojącym lub leżącym pacjencie produkt podaje się w połączeniu z analgetykami , lekami nasennymi i wziewnymi anastetykami.

Bydło:

Zaleca się podawanie domięśniowe. Przy dożylnym podaniu obniża się dawkę o 1/3 -1/2 i podaje się bardzo wolno. Wielkość dawki domięśniowej  zależy od zamierzonego efektu działania.

Dawka I: 0,25 ml produktu/100 kg żywej wagi i.m. (0,05 mg ksylazyny/kg.m.c.i.m.) – uspokojenie do wykonania małych zabiegów  przy znieczuleniu miejscowym.

Dawka II: 0,5 ml produktu/100 kg m.c. i.m. (0,1 mg ksylazyny /kg.m.c.i.m.)-uspokojenie ze słabym zwiotczeniem mięśni i analgezją. Pacjent może się położyć.

Dawka III: 1 ml produktu/100 kg m.c. i.m.(0,2 mg ksyzalyny /kg.m.c.i.m): bardzo silne uspokojenie z wyraźnym depresyjnym działaniem na CUN. Długotrwające zwiotczenie mięśni i analgezja wystarczająca  dla wykonania większości zabiegów chirurgicznych na leżącym pacjencie(w razie konieczności uzupełnić znieczuleniem miejscowym).

Dawka IV: 1,5 ml produktu/100 kg m.c. i.m.(0,3 mg ksylazyny /kg.m.c.i.m.) - stan całkowitego uśpienia z wyraźnymi efektami ubocznymi (zwolnienie oddychania, zwolnienie akcji serca, wzdęcie, ślinienie się).

Po podaniu domięśniowym sedacja występuje po 5-10 minutach, po podaniu dożylnym po 1-3 minutach. Sedacja trwa od 30 minut do kilku godzin. Znieczulenie i zwiotczenie mięśni utrzymuje się przez 45-90 minut.

Pies:

Dawka uspokajająca  0,05 do 0,15 ml produktu / kg.m.c.) i.m  (1-2 mg ksylazyny/kg m.) i.m. po 12 godzinnej głodówce i premedykacją atropiną. Dawkowanie w dolnej granicy dawki stosuje się u starych pacjentów, otyłych, z wyższą wagą i złym stanie zdrowia. Przy bolesnych badaniach, zabiegach i operacjach stosować produkt w połączeniu z miejscowo lub ogólnie działającymi anestetykami.

Kot:

Dawka uspokajająca  0,05 do 0,15 ml produktu / kg.m.c.) i.m  (1-2 mg ksylazyny/kg m.) i.m. po 12 godzinnej głodówce i premedykacją atropiną. Dla uzyskania całkowitego znieczulenia stosować w połącznie z anestetykami.

OKRES PRZYDATNOŚCI

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży 3 lata.

Okres ważności po pierwszym otwarciu bezpośredniego opakowania 28 dni.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

OPAKOWANIE

1ml, 5ml, 20ml, 50 ml.