PL - Polská CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
PL - Polská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

Sedan 35 mg/ml żel doustny dla koni i psów

Strona główna PRODUKTY PRODUKTY WETERYNARYJNE Sedan 35 mg/ml żel doustny dla koni i psów

Do sedacji i premedykacji anestezjologicznej.

RODZAJ PRODUKTU: środki analeptyczne, środki znieczulające, środki nasenne
gatunek zwierząt: Koń, Pies
Zarejestrowany w Polsce   

Jak możemy pomóc?

SKŁAD

Każdy ml zawiera:

Substancja czynna:

Acepromazyna 35,0 mg

(co odpowiada 47,5 mg acepromazyny maleinianu )

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Żel doustny, przejrzysty, pomarańczowo-żółty żel.

Docelowe gatunki zwierząt

Konie (nieprzeznaczone do produkcji żywności), psy.

Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Dla koni i psów.

Do sedacji i premedykacji anestezjologicznej.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Działanie acepromazyny po podaniu doustnym zaczyna się po 30-60 minutach u dużych zwierząt i po 15-25 minutach u małych zwierząt. Czas jej działania wynosi średnio około 4 godzin, w zależności od głębokości wywołanej sedacji i indywidualnej reakcji zwierzęcia.

Zwiększanie dawki powyżej zalecanej wartości skutkuje wydłużeniem czasu działania i skutkami ubocznymi, ale nie powoduje głębszej sedacji.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Ten produkt leczniczy weterynaryjny należy stosować ostrożnie i w zmniejszonych dawkach w przypadku chorób wątroby lub u osłabionych zwierząt.

Acepromazyna ma znikome działanie przeciwbólowe. Podczas zabiegów, u zwierząt poddanych sedacji, nie należy wykonywać bolesnych procedur bez podania odpowiednich leków przeciwbólowych.

Po podaniu produktu zwierzęta powinny przebywać w cichym miejscu oraz, w miarę możliwości, bez narażania na bodźce zewnętrzne.

Konie:

Podczas sedacji konie zachowują normalną wrażliwość na bodźce wzrokowe i słuchowe, dlatego głośny hałas i gwałtowny ruch może spowodować przerwanie stanu sedacji. Konie nie powinny pracować przez 36 godzin po podaniu leku.

U ogierów wskazane jest podawanie najniższych zakresów dawek, aby zminimalizować ryzyko wypadnięcia prącia (patrz również punkt 4.6).

Stosowanie u koni ważących poniżej 100 kg powinno być oparte na dokładnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka wykonanej przez lekarza weterynarii.

Konie wyścigowe i biorące udział w zawodach powinny być traktowane zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami. U tych koni należy zastosować specjalne środki, aby zapewnić zgodność z zasadami zawodów. W razie wątpliwości wskazane jest wykonanie badania moczu. Metabolity mogą być wykrywane jako substancje zabronione.

Psy:

U psów z mutacją ABCB1-1Δ (zwaną również MDR1) acepromazyna może powodować głębszą i dłuższą sedację. U tych psów dawkę należy zmniejszyć o 25-50%. U niektórych psów, zwłaszcza bokserów i innych ras brachycefalicznych, może wystąpić samoistne omdlenie lub utrata przytomności - dlatego zaleca się stosowanie niskiej dawki.

Stwierdzono, że psy dużych ras są szczególnie wrażliwe na acepromazynę i dla tych ras należy stosować minimalną możliwą dawkę.

Acepromazynę należy stosować ostrożnie jako substancję powstrzymującą agresywne psy, ponieważ może to sprawić, że zwierzę będzie bardziej podatne na lęk i bardziej reagujące na dźwięki lub inne bodźce zmysłowe.

Stosowanie tego produktu leczniczego weterynaryjnego u psów o masie ciała poniżej 17,5 kg powinno być oparte na dokładnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka wykonanej przez lekarza weterynarii.

Dawkowanie i droga podawania

Podanie doustne.

Aby zapewnić jak najdokładniejsze dawkowanie, dobór strzykawki powinien być dostosowany do masy ciała zwierzęcia.
Należy zdjąć nasadkę ze strzykawki i włożyć do ust zwierzęcia, a następnie wycisnąć żel do kieszeni policzkowej u nasady języka. Natychmiast po podaniu należy podnieść głowę zwierzęcia na kilka sekund i upewnić się, że dawka została połknięta.

 

Strzykawka doustna napełniona 10 ml

KOŃ:

            Masa ciała konia

   Ilość
   produktu

   175 kg

   350 kg

    525 kg

    700 kg

  Płytka sedacja

  (0,1-0,2 mg acepromazyny/kg m.c.)

  0,5-1,0 ml

  1,0-2,0 ml

  1,5-3,0 ml

  2,0-4,0 ml

  Średnia sedacja

  (0,3-0,4 mg acepromazyny/ kg m.c.)

  1,5-2,0 ml

  3,0-4,0 ml

  4,5-6,0 ml

  6,0-8,0 ml

 

W premedykacji stosuje się takie same dawki jak w przypadku sedacji. Po podaniu acepromazyny ilość produktu wymaganego do wywołania znieczulenia jest znacznie mniejsza.

 

PIES:

            Masa ciała psa

Ilość
produktu

  17,5 kg

  35 kg

  52,5 kg

  70 kg

Płytka sedacja

(1,0 mg acepromazyny/kg m.c.)

  0,5 ml

  1,0 ml

  1,5 ml

  2,0 ml

Średnia sedacja

(2,0 mg acepromazyny/kg m.c.)

  1,0 ml

  2,0 ml

  3,0 ml

  4,0 ml

Premedykacja anestezjologiczna

(3,0 mg acepromazyny/kg m.c.)

  1,5 ml

  3,0 ml

  4,5 ml

  6,0 ml

 

Dawkę ustala się ustawiając pierścień na odpowiednim oznaczeniu tłoku. Należy przesunąć ząbkowany pierścień dozujący na tłoku tak, aby dolna krawędź pierścienia była zrównana z oznaczeniem wymaganej dawki, którą można dostosować do 0,5 ml.

 

Strzykawka doustna napełniona 1 ml

 

PIES:

        Masa ciała psa

 Ilość
 produktu

  5 kg

  10 kg

  15 kg

  17,5 kg

  20 kg

  25 kg

  30 kg

  35 kg

 Płytka sedacja

 (1,0 mg    acepromazyny/kg  m.c.)

  0,15 ml

  0,30 ml

  0,45 ml

  0,50 ml

  0,60 ml

  0,75 ml

  0,90 ml

  1,0 ml

 Średnia sedacja

 (2,0 mg acepromazyny/kg m.c.)

  0,3 ml

  0,6 ml

  0,9 ml

  1,0 ml

  -

    -

    -

    -

 Premedykacja   anestezjologiczna

(3,0 mg acepromazyny/ kg m.c.)

  0,45 ml

  0,9 ml

  -

   -

   -

     -

     -  

    -

 

KOŃ:

     Masa ciała konia

 

   Ilość produktu

    100 kg

      125 kg

     150 kg

     175 kg

   Płytka sedacja

  (0,1-0,2 mg acepromazyny/kg m.c.)

      0,30-0,60 ml

      0,35-0,70 ml

      0,40-0,85 ml

    0,50-1,00 ml

 

Strzykawka zawierając 1 ml żelu umożliwia podanie produktu psom małych ras. Żel znajduje się w zamykanej strzykawce o objętości 1 ml, a dawki żelu można regulować co 0,05 ml.

Powyższe informacje dotyczące dawkowania mają charakter orientacyjny i należy je dostosować do każdego pacjenta z uwzględnieniem różnych czynników (np. temperamentu, rasy, pobudliwości i tp.), które mogą rzutować na wrażliwość na leki uspokajające.

Aby zapewnić dokładne dawkowanie, przed podaniem należy określić masę ciała leczonego zwierzęcia.

Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego u gatunków docelowych w czasie ciąży i laktacji nie zostało określone. Stosować wyłącznie po ocenie stosunku korzyści do ryzyka przez lekarza weterynarii.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Acepromazyna nasila działanie leków hamujących czynność OUN.
Jednoczesne podawanie z organicznymi estrami kwasu fosforowego (produkty przeciwpasożytnicze, takie jak chlorfenwinfos, dichlorofos itp.) lub chlorowodorkiem prokainy (produkt do znieczulenia miejscowego) zwiększa toksyczność i należy go unikać.

Ponieważ acepromazyna zmniejsza napięcie współczulnego układu nerwowego, nie należy jej podawać jednocześnie z lekami obniżającymi ciśnienie krwi.
Leki zobojętniające sok żołądkowy mogą zmniejszać wchłanianie acepromazyny z przewodu pokarmowego po podaniu doustnym.
Opiaty i adrenalina mogą nasilać działanie acepromazyny obniżające ciśnienie krwi.

Okres(-y) karencji

Konie: produkt niedopuszczony do stosowania u koni, których tkanki jadalne lub mleko są przeznaczone do spożycia przez ludzi. Leczenie musi być odnotowane w paszporcie konia.

Okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 3 miesiące.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać napełnioną strzykawkę doustną szczelnie zamkniętą.
Chronić przed mrozem.

Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego

Korpus strzykawki o pojemności 1 ml z przezroczystego PP z czarnym wyskalowaniem, wyposażony w wieczko z HDPE, pierścień z poliizoprenu, tłok z polistyrenu (podziałka 0,01 ml), zawierający 1 ml produktu zamykany zakrętką.
Korpus strzykawki o pojemności 12 ml z białego matowego HDPE ze skalą na tłoku zamykany wieczkiem z LDPE, tłok z LDPE i pierścień dozujący z PP (podziałka 0,5 ml), zawierający 10 ml produktu zamykany zatrzaskowym wieczkiem.

Wielkość opakowania:

Pudełko tekturowe zawierające 1 napełnioną strzykawkę doustną po 10 ml
Pudełko tekturowe zawierające 1 napełnioną strzykawkę doustną po 1 ml.
Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.