PL - Polská CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
PL - Polská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

TRICHOBEN AV liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do iniekcji dla bydła

Strona główna PRODUKTY PRODUKTY WETERYNARYJNE TRICHOBEN AV liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do iniekcji dla bydła

Do aktywnej immunizacji bydła, w celu profilaktyki bądź do szczepienia profilaktycznego i w celu redukcji objawów klinicznych grzybicy wywołanej przez Trichophyton verrucosum.

RODZAJ PRODUKTU: szczepionka
gatunek zwierząt: Bydło
Zarejestrowany w Polsce   

Jak możemy pomóc?

SKŁAD

Dawka 1 ml zawiera:
A) Liofilizat
Substancja czynna:
Trichophyton verrucosum awirulentny szczep TV-M-310 min. 3,125x106CFU, max. 18.75*106CFU
Substancje pomocnicze:
0.8% roztwór chlorku sodu
Medium liofilizacyjne
B) Rozpuszczalnik
Rozpuszczalnik A  1ml

GATUNKI DOCELOWE

Bydło w wieku od jednego dnia

WSKAZANIE

Do aktywnej immunizacji bydła w celu redukcji objawów klinicznych dermatofitozy wywołanej przez Trichophyton verrucosum.

Do szczepienia profilaktycznego oraz do zastosowania terapeutycznego.

Należy zaszczepić wszystkie zwierzęta w stadzie. Należy zaszczepić również wszystkie młode sztuki przeznaczone do odchowu (1-2 miesięczne cielęta ) oraz zwierzęta pochodzące z zakupu lub przeniesione z innych obiektów ponieważ Trichophyton verrucosum jest bardzo odporny i może przetrwać w środowisku przez 6-8 lat.

Zwierzęta należy szczepić co najmniej dwukrotnie.

DAWKOWANIE, DROGA PODANIA I SCHEMAT SZCZEPIENIA

Dawkowanie ( profilaktyczne i terapeutyczne) :

Cielęta w wieku od 1 dnia do trzech miesięcy ………. ..............2 x 2 ml

Cielęta starsze niż trzy miesiące ………………………………. 2 x 4 ml

Odstęp czasu pomiędzy pierwszym a drugim szczepieniem powinien wynosić 5 - 14 dni.

Podawanie: Domięśniowo w okolicę lędźwiową lub mięśnie pośladkowe. Szczepienie podstawowe i powtórne należy zawsze wykonywać po przeciwległej stronie ciała. Kolejne (trzecie) szczepienie można przeprowadzić 2 - 4 tygodnie po drugim szczepieniu u zwierząt dotkniętych nasilonymi zmianami grzybiczymi, a także u zwierząt wyniszczonych.

Odporność wytwarza się wciągu 1 miesiąca po powtórnym szczepieniu i utrzymuje się co najmniej jeden rok.

PRZECIWWSKAZANIA

Podczas szczepienia podstawowego i szczepienia przypominającego należy koniecznie unikać
aplikacji produktu w to samo miejsce (albo w jego okolice). Z tego powodu jest surowo
przeciwwskazane podanie produktu podczas szczepienia podstawowego i przypominającego w ta sama polowe ciała.
Przeciwwskazane jest wykonywanie dalszych zabiegów immunoprofilaktycznych w okresie 10 dni przed pierwszym szczepieniem aż do 20 dnia po drugim szczepieniu, albo podawanie cielętom doustnych produktów przeciwgrzybicznvch i umieszczanie z zaszczepionych zwierząt razem z bydłem zakażonym trichofitozą. Jeżeli wystąpi konieczność podania zwierzętom antybiotyków w okresie szczepienia przeciw trichofitozie, można zastosować penicylinę, streptomycynę, tylozynę, tetracyklinę albo sulfonamid bez niebezpieczeństwa wyraźnego upośledzenia odporności przeciw
trichofitozie.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Rzadko może dojść do reakcji anafilaktycznej, zwykle do dwóch godzin po podaniu szczepionki. W przypadku wystąpienia reakcji anafilaktycznej należy natychmiast zastosować preparaty antyhistaminowe (adrenalina, leki sterydowe, wapno).

OKRES(-Y) KARENCJI

Tkanki jadalne: 14 dni

OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA

3 lata. Szczepionka powinna być zużyta w ciągu 2 godzin od jej przygotowania.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać i transportować w temperaturze od 2 do 8 °C. Nie zamrażać. Chronić przed światłem

OPAKOWANIE

5 × 10 ml, 1 × 40 ml w szklanej butelce.