PL - Polská CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
PL - Polská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

BioBos IBR marker live liofilizat i rozpuszczalnik do zawiesiny dla bydła

Strona główna PRODUKTY PRODUKTY WETERYNARYJNE BioBos IBR marker live liofilizat i rozpuszczalnik do zawiesiny dla bydła

Szczepionka wziewna podnosząca odporność bydła, obniżająca intensywność i skracająca okres objawów klinicznych wywołanych infekcją wirusem BHV-1 (IBR) oraz obniżająca wydzielanie wirusa terenowego.

RODZAJ PRODUKTU: szczepionka
gatunek zwierząt: Bydło
Nie zarejestrowano w Polsce   

Jak możemy pomóc?

SKŁAD

1 dawka (2 ml) zawiera:

         Herpeswirus bydła typ 1 (BHV-1), szczep Bio-27: IBR gE -  negatywny, osłabiony 105,7 -  107,5 TCID50

TCID50 – 50% dawka infekcyjna dla kultury tkankowej

Docelowe gatunki zwierząt

Bydło

Wskazania lecznicze dla docelowych gatunków zwierząt

Do czynnej immunizacji bydła w celu obniżenia intensywności i skrócenia okresu objawów klinicznych wywołanych przez infekcję wirusem BHV-1 (IBR) oraz do obniżenia wydzielania wirusa terenowego.

Początek odporności:

Początek odporności stwierdzony 7 dni po szczepieniu wziewnym oraz 14 dni po szczepieniu domięśniowym zwierząt serologicznie negatywnych.

Czas trwania odporności :

6 miesięcy po szczepieniu podstawowym.

Czas trwania odporności 10 tygodni po aplikacji wziewnej od  wieku 2 tygodni stwierdzono za pomocą badania  prowokacyjnego tylko u zwierząt bez przeciwciał pochodzących od matki, tj. do aplikacji 2 dawki domięśniowo w wieku 3 miesięcy.

Dawkowanie i sposób podawania

Bezpośrednio przed użyciem sterylnie dolać dołączony rozpuszczalnik (Rozcieńczalnik A) do fiolki zawierającej liofilizowany składnik. Dokładnie zamieszać.
W przypadku podania wziewnego wymagana objętość rozcieńczonej szczepionki (1 ml rozcieńczonej szczepionki do każdej dziurki nosa) nassać do strzykawki z igłą z fiolki, następnie na miejsce igły założyć aplikator i aplikować szczepionkę. Aplikator służy do aplikacji wymaganej ilości szczepionki ze strzykawki do dziurek nosa szczepionego cielaka w formie aerosolu.

Dawkowanie:

2 ml rozcieńczonej szczepionki na jedno zwierze.

Sposób podania:

Wziewny:                        w wieku od 2 tygodni do 3 miesięcy
Domięśniowy:                 od 3 miesięcy

Do aplikacji wziewnej jedna dawka (2 ml) rozcieńczonej szczepionki wziewnie za pomocą odpowiedniego inhalatora podawana jest cielętom od wieku 14 dni. W celu uniknięcia przenoszenia infekcji zaleca się użycie nowego inhalatora dla każdego zwierzęcia.

Schemat szczepień:
Szczepienie podstawowe:

Cielęta od wieku 2 tygodni bez przeciwciał od matki do osiągnięcia wieku 3 miesięcy

Aplikacja pierwszej dawki szczepionki od wieku 2 tygodni (wziewnie), druga aplikacja w wieku 3 miesięcy domięśniowo.

Bydło od 3 miesięcy

Szczepienie podstawowe zwierząt
Aplikacja jednej dawki zwierzęciu w wieku od 3 miesięcy domięśniowo.

Szczepienie przypominające:

Szczepienie przypominające zawsze domięśniowo jedna dawka co 6 miesięcy od zakończenia szczepienia podstawowego.
Do szczepienia należy używać sterylnych narzędzi, bez obecności środków dezynfekcyjnych, albowiem mogą one osłabić skuteczność szczepienia.

Przeciwwskazania

Brak.

Skutki uboczne (częstotliwość i powaga)

W ramach badań przedklinicznych nie stwierdzono żadnych niepożądanych objawów.

Terminy ochronne

Brak.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w chłodziarce w temperaturze od 2 °C do 8 °C. Chronić przed światłem. Szczepionkę po rekonstytucji (przez okres 8 godzin) przechowywać w temperaturze do 25 °C.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Przeciwciała pochodzące od matki mogą mieć negatywny wpływ na skuteczność szczepienia. Z tego względu zaleca się weryfikację stanu immunologicznego cieląt przed rozpoczęciem szczepienia.

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania

Specjalne środki dotyczące stosowania u zwierząt
Szczepić tylko zdrowe zwierzęta. Ze względu na charakter szczepionki, nie można absolutnie wykluczyć przypadkowego przeniesienia wirusa ze zwierząt szczepionych wziewnie na nie szczepione zwierzęta, które są z nimi w kontakcie. Z tego powodu zaleca się szczepienie wszystkich zwierząt w stadzie, ewentualnie bydło, które ma zostać absolutnie bez przeciwciał przeciwko zakaźnemu zapaleniu nosa i tchawicy (IBR), izolować od wziewnie szczepionych zwierząt.

Szczególne środki ostrożności dotyczące osób, podających weterynaryjny preparat leczniczy zwierzętom

W razie przypadkowego samowstrzyknięcia, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską, przedstawiając lekarzowi ulotkę informacyjną lub etykietę.

Okres ważności

Okres ważności weterynaryjnego środka leczniczego (liofilizatu) w nienaruszonym opakowaniu: 2 lata
Okres ważności rozpuszczalnika (Rozcieńczalnik A) w nienaruszonym opakowaniu: 4 lata
Okres ważności po rozpuszczeniu zgodnie z instrukcją: 8 godzin

Opakowania

5 x  5 dawek – Fiolki szklane, klasa hydrolityczna typu I (Ph.Eur.): 3 ml fiolka z liofilizatem oraz 10 ml fiolka z rozpuszczalnikiem
1 x 25 dawek – Fiolki szklane, klasa hydrolityczna typu I (Ph.Eur.): 10 ml fiolka z liofilizatem a  Fiolki szklane, klasa hydrolityczna typu II (Ph.Eur.): 50 ml fiolka z rozpuszczalnikiem. Inhalator (aplikator) nie wchodzi w skład opakowania. Aplikatory są dystrybuowane wraz ze szczepionką.


Napiszcie do nas


antispam
Wprowadź tekst z obrazka

lub zadzwoń

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 9:00 - 16:00
+48 517 951 963

Kompletnej informacji nt produktów oraz ich prawidłowego stosowania udzielają Przedstawiciele Naukowi. Kontakty wg poszczególnych regionów - patrz. zakładka "KONTAKTY".