PL - Polská CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
PL - Polská
 • CZ - Česká
 • EN - Anglická
 • SK - Slovenská
 • RO - Rumunská
 • RU - Ruská
 • TR - Turecká
 • UA - Ukrajinská

Biocan Novel DHPPi/L4R liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań dla psów

Strona główna PRODUKTY PRODUKTY WETERYNARYJNE Biocan Novel DHPPi/L4R liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań dla psów

Złożona szczepionka do aktywnej immunizacji psów od 8-9 tygodnia życia. Szczepionka jest przeznaczona do aktywnej immunizacji zdrowych szczeniąt i psów przeciwko chorobom wywołanym przez wirus nosówki parwowirus psów, adenowirus psów typu 1 i 2, wirus parainfluenzy psów, cztery typy bakterii Leptospira (Leptospira interrogans serogrupa Icterohaemorrhagiae serowar Icterohaemorrhagiae; Leptospira interrogans serogrupa Canicola serowar Canicola; Leptospira interrogans serogrupa Australis serowar Bratislava oraz Leptospira kirschneri serogrupa Grippotyphosa serowar Grippotyphosa) i wirus wścieklizny.

RODZAJ PRODUKTU: szczepionka
gatunek zwierząt: Pies
Zarejestrowany w Polsce   

Jak możemy pomóc?

SKŁAD

Liofilizat (żywe atenuowane wirusy):

Wirus nosówki psów, szczep CDV Bio 11/A min. 10 3,1 TCID50*, maks.10 5,1  TCID50*

Adenowirus psów typu 2, szczep CAV‐2‐Bio 13 min. 10 3,6 TCID50*, maks.10 5,3  TCID50*

Parwowirus psów typu 2b, szczep CPV‐2b‐Bio 12/B min. 10 4,3 TCID50*, maks.10 6,6  TCID50*

Wirus parainfluenzy psów typu 2, szczep CPiV‐Bio 15 min. 10 3,1 TCID50*, maks.10 5,1  TCID50*

Rozpuszczalnik (inaktywowany):

Leptospira interrogans, serogrupa Icterohaemorrhagiae, serowar Icterohaemorrhagiae, szczep MSLB 1089 GMT** ≥ 1:51 ALR***

Leptospira interrogans, serogrupa Canicola, serowar Canicola, szczep MSLB 1090 GMT** ≥ 1:51 ALR***

Leptospira kirschneri, serogrupa Grippotyphosa, serowar Grippotyphosa, szczep MSLB 1091 GMT** ≥ 1:40 ALR***

Leptospira interrogans, serogrupa Australis, serowar Bratislava, szczep MSLB 1088 GMT** ≥ 1:51 ALR***

Inaktywowany wirus wścieklizny, szczep SAD Vnukovo-32 > 2,0 IU****

* dawka zakaźna hodowli tkankowej 50%

**średnia geometryczna miana

***reakcja mikro-aglutynacyjna i mikro-lityczna przeciwciał (badanie serologiczne na królikach)

****jednostki międzynarodowe; badanie mocy jest wykonywane testem serologicznym, zgodnie z monografią Ph. Eur. 0451.

Adiuwant:

Wodorotlenek glinu (odpowiada Al2O3)  - 1,8 - 2,2 mg

WSKAZANIE

Czynne uodpornianie psów od  8-9 tygodnia życia.

 • zapobieganie śmiertelności i objawom klinicznym, spowodowanym przez wirus nosówki
 • zapobieganie śmiertelności i objawom klinicznym, spowodowanym przez adenowirus psów typu 1
 • zapobieganie objawom  klinicznym i zmniejszenie wydalania wirusa, spowodowanego przez adenowirus psów typu 2
 • zapobieganie objawom klinicznym, leukopenii, wydalania wirusa, spowodowanym przez parwowirus psów
 • zapobieganie objawom klinicznym (wyciek z nosa i oczu), zmniejszenie wydalania wirusa, spowodowanym przez wirus parainfluenzy psów
 • zapobieganie objawom klinicznym, infekcji i wydalaniu z moczem, spowodowanym przez L.interrogans, serogrupa  Australis, serowar Bratislava
 • zapobieganie objawom klinicznym, wydalaniu z moczem, zmniejszenie infekcji, spowodowanym przez L. interrogans,  serogrupa Canicola, serowar Canicola i L. interrogans,  serogrupa Icterohaemorrhagiae, serowar Icterohaemorrhagiae
 • zapobieganie objawom klinicznym, zmniejszenie infekcji, wydalania z moczem, spowodowanym przez L. kirschneri, serogrupa Grippotyphosa, serowar Grippotyphosa
 • zapobieganie śmiertelności, objawom klinicznych i infekcjom, spowodowanym przez wirus wścieklizny

Początek odporności:

- 2 tygodnie po szczepieniu jedną dawką od 12 tygodni życia w przypadku wścieklizny,

- 3 tygodnie po pierwszym szczepieniu dla CDV, CAV, CPV,

- 3 tygodnie po ukończeniu podstawowego schematu szczepienia dla CPiV oraz

- 4 tygodnie po ukończeniu podstawowego schematu szczepienia dla składników Leptospira.

Okres trwania odporności:

Co najmniej trzy lata po ukończeniu podstawowego schematu szczepienia dla wirusa nosówki, adenowirusa psów typu 1, adenowirusa psów typu 2, parwowirusa psów oraz dla wirusa wścieklizny. Co najmniej jeden rok po ukończeniu podstawowego schematu szczepienia dla wirusa paragrypy psów oraz składnika szczepionki przeciwko leptospirozie. Okres trwania odporności na wściekliznę udowodniono po jednym szczepieniu w wieku 12 tygodni.

Okres trwania odporności przeciwko adenowirusowi psów typu 2 (CAV-2) nie został określony metodą zakażenia kontrolnego. Obecność przeciwciał przeciwko CAV-2 została wykazana nawet 3 lata po szczepieniu. Uważa się, że ochronna odpowiedź immunologiczna przeciw chorobom układu oddechowego spowodowanym przez CAV-2 trwa co najmniej 3 lata.

DAWKOWANIE

Podanie podskórne.

Dawkowanie i sposób podawania:

Liofilizat rozpuścić aseptycznie w rozpuszczalniku.  Dobrze wstrząsnąć i od razu podać całą zawartość roztworu (1ml).

Szczepionka po rekonstytucji:                        lekko opalizujący róźowo-czerwony albo źółtawy roztwór

Podstawowy schemat szczepienia:

Dwie dawki preparatu Biocan Novel DHPPi/L4R podać w odstępie 3–4 tygodni, od 8–9 tygodnia życia. Druga dawka nie powinna być podawana przed 12. tygodniem życia.

Wścieklizna

Skuteczność frakcji przeciw wściekliźnie została udowodniona w badaniach laboratoryjnych po jednej dawce szczepionki, od 12 tygodnia życia. Z tego powodu, jeśli pierwsza dawka preparatu Biocan Novel DHPPi/L4 zostanie podana w 8-9 tygodniu życia zwierzęcia, to w takim przypadku drugie szczepienie preparatem Biocan Novel DHPPi/L4R nie powinno przebiegać przed 12. tygodniem.

Jednak w badaniach terenowych u 10 % seronegatywnych psów nie stwierdzono serokonwersji (> 0,1 IU/ml) od 3 do 4 tygodni po jednokrotnym, podstawowym szczepieniu przeciw wściekliźnie. U następnych 17 % nie stwierdzono miana przeciwciał przeciw wściekliźnie wynoszącego 0,5 IU/ml, wymaganego w przypadku podróży przez niektóre kraje poza obszarem UE. W przypadku podróży do obszarów o zwiększonym ryzyku albo podróży poza obszar UE lekarze weterynarii mogą zastosować dwie dawki podstawowego szczepienia, zawierające składnik przeciw wściekliźnie, albo zaaplikować dodatkową szczepionkę przeciw wściekliźnie po 12 tygodniu życia.

W razie potrzeby można zaszczepić psy młodsze niż 8 tygodni, ponieważ wykazano bezpieczeństwo tego preparatu u psów w wieku 6 tygodni. Szczepienie preparatem kompatybilnym Biocan Novel DHPPi można przeprowadzić już w wieku od 6 tygodni.

Schemat szczepienia przypominającego:

Pojedyncza dawka preparatu Biocan Novel DHPPi/L4R powinna być podawana co trzy lata. Coroczne doszczepianie jest wymagane dla wirusa parainfluenzy i dla leptospir będących składnikami szczepionki, dlatego jeśli jest to konieczne, pojedynczą dawkę kompatybilnej szczepionki Biocan Novel Pi/L4 można stosować corocznie..

OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA

24 miesiące.  Po rozcieńczeniu wg wskazówek, szczepionkę należy podać bezzwłocznie.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać i transportować schłodzone 2 °C - 8 °C.  Nie dopuszczać do zamarznięcia. Chronić przed światłem

OPAKOWANIE

10 x 1 dawka, 25 x 1 dawka.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie