PL - Polská CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
PL - Polská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

Biocan Novel Puppy, liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dla psów

Strona główna PRODUKTY PRODUKTY WETERYNARYJNE Biocan Novel Puppy, liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dla psów

RODZAJ PRODUKTU: szczepionka
gatunek zwierząt: Pies
Zarejestrowany w Polsce   

Jak możemy pomóc?

SKŁAD 

1 dawka (1 ml) zawiera:

Substancje czynne:

Liofilizat                                                                                                  Minimum         Maximum

Wirus nosówki psów, szczep CDV Bio 11/A, żywy, at.                       104,1 TCID50     105,5 TCID50

     Parwowirus psów typu 2b, szczep CPV-2b Bio 12/B, żywy, at.         105,5 TCID50      107,0 TCID50

* Dawka zakaźna dla komórek hodowli – 50%

Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dla psów.

Docelowe gatunki zwierząt

Psy.

Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Czynne uodparnianie psów od 6 tygodnia życia:

  • zapobieganie śmiertelności i objawom klinicznym, spowodowanym przez wirus nosówki
  • zapobieganie objawom klinicznym, leukopenii i wydalania wirusa, spowodowanym przez parwowirus psów typu 2a, 2b a 2c

Początek odporności:

Dla psów bez odporności przeciwciał matczynych odporność przeciw CDV i CPV rozwija się w ciągu 14 dni od podania pojedynczej dawki.

Okres trwania odporności:

Okres trwania odporności przeciwko CDV i CPV dla szczeniąt bez matczynych przeciwciał został ustalony na 12 miesięcy od  podania pojedynczej dawki szczepionki Biocan Novel Puppy. Okres trwania odporności przeciwko CDV i typu CPV 2b wykazano serologiczne oraz przez test prowokacji, okres trwania odporności przeciwko CPV typu 2a i 2c wykazano serologicznie.

Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Nie zaobserwowano.

Podobnie jak w przypadku innych szczepionek bardzo rzadko mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości. W przypadku takiej reakcji, konieczne jest natychmiastowe zastosowanie odpowiedniej terapii.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:

- bardzo często (więcej niż 1 na 10 zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane w jednym cyklu  leczenia)

- często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 100 zwierząt)

- niezbyt często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 1000 zwierząt)

- rzadko (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 10000 zwierząt)

- bardzo rzadko (więcej niż 1 na 10000 zwierząt włączając pojedyncze raporty).

Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży i laktacji nie zostało określone. Dlatego nie zaleca się stosowania w czasie ciąży i laktacji.

 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

Dawkowanie i droga podawania

Szczepionkę należy podawać podskórnie.

Dawkowanie i sposób podania:

Jedną dawkę należy przygotować poprzez rekonstytucję fiolki z liofilizatem (komponent CDV oraz CPV) za pomocą fiolki z rozpuszczalnikiem (woda do wstrzykiwań). Rekonstytuowaną szczepionkę należy lekko wstrząsnąć i niezwłocznie podać podskórnie. Podawać 1 ml od 6 tygodnia życia, bez względu na wagę i rasę zwierzęcia.

Rekonstytuowana szczepionka: przezroczysty, bezbarwny lub żółtawy płyn lekko opalizujący.

Zalecany schemat szczepień

Podstawowy schemat szczepień:

Jedna dawka szczepionki Biocan Novel Puppy od 6 tygodnia życia.
W sytuacjach, w których przewidywane jest wystąpienie bardzo wysokiego poziomu matczynych przeciwciał przeciwko CDV i CPV i jest konieczna ochrona przed innymi antygenami, należy po jednej dawce szczepionki Biocan Novel Puppy podać kolejne dawki szczepionek wielowartościowych Biocan Novel zawierających CDV a CPV zgodnie z odpowiednim ChPL, czyli trzy tygodnie po szczepieniu szczepionką Biocan Novel Puppy.

Szczepienia przypominające:

Coroczne szczepienie przypominające za pomocą pojedynczej dawki szczepionki Biocan Novel Puppy powinno być wykonywane w przypadkach, gdy konieczne jest osiągnięcie uodpornienia jedynie przeciwko CDV i CPV. 

Zaleca się, aby psy, które otrzymały jedną dawkę szczepionki Biocan Novel Puppy i następnie zostały zaszczepione wielowartościowymi szczepionkami Biocan Novel zawierającymi CDV i CPV zgodnie z odpowiednim ChPL, trzy tygodnie po szczepieniu Biocan Novel Puppy, otrzymały szczepienie przypominające przeciwko wirusowi nosówki psów oraz parwowirusowi psów za pomocą wielowartościowych szczepionek Biocan Novel co 3 lata zgodnie z odpowiednim ChPL.

Okres ważności

Okres ważności  produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata.
Okres ważności  po rekonstytucji: zużyć natychmiast.

Specjalne środki ostrożności  podczas przechowywania

Przechowywać i transportować w stanie schłodzonym (2 °C – 8 °C). Chronić przed światłem. Nie zamrażać.

Opakowanie  

10 x 1 oraz 25 x 1 ml