PL - Polská CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
PL - Polská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

BIOCAN NOVEL R, ZAWIESINA DO WSTRZYKIWAŃ DLA PSÓW

Strona główna PRODUKTY PRODUKTY WETERYNARYJNE BIOCAN NOVEL R, ZAWIESINA DO WSTRZYKIWAŃ DLA PSÓW

Czynne uodpornianie psów od 12 tygodnia wieku, prewencja umieralności i symptomów klinicznych, spowodowanych przez wirus wścieklizny.

RODZAJ PRODUKTU: szczepionka
gatunek zwierząt: Pies
Zarejestrowany w Polsce   

Jak możemy pomóc?

Zawartość substancji czynnej (-ych) i innych substancji

Dawka (1 ml) zawiera:

Substancja czynna:

Wirus rabiei inactivatum, szczep SAD Vnukovo-32     > 2,0 IU*

*Jednostki międzynarodowe.

Adiuwant:

Wodorotlenek glinu (kwantyfikowany jako Al2O3)       1,8–2,2 mg

Excipiens:

Thiomersal                                                                    0,1 mg

Zawiesina do wstrzykiwań jest różowym płynem z drobnym osadem rozpraszanym po wstrząśnięciu.

Wskazania lecznicze

Czynne uodpornianie psów od 12 tygodni wieku celem prewencji umieralności i symptomów klinicznych spowodowanych przez wirus wścieklizny

Początek odporności:

2 tygodnie po szczepieniu jedną dawką od 12 tygodni wieku.

Okres utrzymania odporności:

Co najmniej trzy lata po ukończeniu podstawowego schematu szczepienia. Okres utrzymania odporności u wścieklizny udowodniono po jednym szczepieniu w wieku 12 tygodni.

Docelowe gatunki zwierząt

Psy.

Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt, droga i sposób podawania

Zastosowanie iniekcja podskórna.

Dawkowanie i sposób podania:

1 ml podskórnie.

Podstawowy schemat szczepienia:

Jedna dawka preparatu Biocan Novel R od 12 tygodni wieku.

Skuteczność przeciw wściekliźnie jest w badaniach laboratoryjnych udowodniona po jednej dawce szczepionki od 12 tygodnia wieku.

Jednak w badaniach terenowych u 10 % seronegatywnych psów nie potwierdzono serokonwersji (> 0,1 IU/ml) od 3 do 4 tygodni po jednym podstawowym szczepieniu przeciw wściekliźnie. Następnych 17 % nie potwierdziło miano przeciwciał przeciw wściekliźnie 0,5 IU/ml wymagane przez niektóre kraje poza obszarem UE w przypadku podróży. W przypadku podróży do obszarów ryzykowych albo podróży poza obszar UE mogą lekarze weterynaryjni zastosować dwie dawki podstawowego szczepienia, zawierające składnik przeciw wściekliźnie, albo zaaplikować następną szczepionkę przeciw wściekliźnie po 12 tygodniach wieku.

Schemat rewakcynacji:

Jedna dawka preparatu Biocan Novel R jest podawana raz na 3 lata.

Skuteczność szczepionki jest udowodniona po jednej dawce od 12 tygodnia wieku, jednak w razie potrzeby można szczepić psów młodszych 12 tygodni. W tym przypadku można szczepionkę Biocan Novel R zastosować do rekonstytucji szczepionki Biocan Novel DHPPi (patrz SPC dla Biocan Novel DHPPi), ponieważ bezpieczeństwo takiej asocjacji udowodniono u psów w wieku 6 tygodni. Drugą dawkę preparatu Biocan Novel R nie należy podawać wcześniej niż w wieku 12 tygodni i najwcześniej 3 tygodnie po pierwszej dawce.

Okresy karencji

Nie dotyczy.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać i transportować w lodówce (2 °C–8 °C).

Nie zamrażać. Chronić przed światłem.

Nie używać po upływie okresu ważności podanym na opakowaniu za EXP.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania wewnętrznego: 10 godzin.

Specjalne ostrzeżenia

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt:

Szczepić tylko zdrowe zwierzęta.

Dobra odpowiedź odpornościowa zależy od w pełni funkcjonalnego układu odpornościowego. Immunokompetencja zwierzęcia może być zagrożona przez cały szereg czynników, włącznie złego stanu zdrowia, stanu żywieniowego, czynników genetycznych, równoczesnej farmakoterapii i stresu.

Specjalne środki ostrożności dotyczące zastosowania u zwierząt:

Nie szczepić zwierząt, u których występują symptomy wścieklizny, albo u nich istnieje niebezpieczeństwo zakażenia wirusem wścieklizny.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:

Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Opakowanie

Szczepionkę dostarczano w papierowych pudełkach albo w przejrzystych plastikowych pudełkach, zawierających 10, 25 lub 50 butelek z 1 ml (1 dawką) zawiesiny i 1 lub 10 butelek z 10 ml (10 dawek) zawiesiny.