PL - Polská CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
PL - Polská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

Biocan Novel Respi krople do nosa, liofilizat oraz rozpuszczalnik do przygotowania zawiesiny dla psów

Strona główna PRODUKTY PRODUKTY WETERYNARYJNE Biocan Novel Respi krople do nosa, liofilizat oraz rozpuszczalnik do przygotowania zawiesiny dla psów

Łagodzi objawy kliniczne oraz wydalanie bakterii po infekcji Bordetella bronchiseptica oraz objawy kliniczne oraz wydalanie wirusa po infekcji wirusem parainfluenzy u psów.

RODZAJ PRODUKTU: szczepionka
gatunek zwierząt: Pies
Zarejestrowany w Polsce   

Jak możemy pomóc?

Zawartość substancji czynnych oraz pomocniczych

Jedna dawka 0,5 ml zawiera:

Substancje czynne:

Bordetella bronchiseptica, żywy osłabiony szczep MSLB 3096                            108.0–109.8 CFU*

Virus parainfluensis canis typ 2, żywy osłabiony szczep CPiV-2 Bio 15               103.5–105.8 CCID50**

* CFU: jednostki tworzące kolonie
** CCID50: 50% dawka infekcyjna dla kultur tkankowych

Rozpuszczalnik:

Woda do iniekcji – 0,5 ml.

Liofilizat: konsystencja gąbczasta koloru białego lub żółtawego.

Rozpuszczalnik: przezroczysta bezbarwna ciecz.

Wskazania

Do aktywnego uodparniania psów w wieku od 3. tygodnia życia:

  • Łagodzi objawy kliniczne oraz wydalanie bakterii po infekcji Bordetella bronchiseptica oraz
  • łagodzi objawy kliniczne oraz wydalanie wirusa po infekcji wirusem parainfluenzy u psów.

Rozpoczęcie imunizacji:

3. dzień po szczepieniu wstępnym dla Bordetella bronchiseptica.

7. dzień po szczepieniu wstępnym dla wirusa parainfluenzy u psów.

Czas trwania odporności:

1 rok.

Przeciwskazania

Brak.

Działania uboczne

Bardzo częsty przejściowy i lekki wyciek z nosa, często występuje lekki wyciek z oczu oraz łagodna depresja, u zwierząt po szczepieniu rzadko zauważano lekkie kichanie. Objawy te ustępują bez leczenia w ciągu jednego do trzech dni. Łagodny lub średni kaszel pojawiał się często u zaszczepionych psów po dziewiątym dniu od zaszczepienia, gdy psy znajdowały się w grupie wraz ze psami niezaszczepionymi.

Docelowy gatunek zwierząt

Psy.

Dawkowanie dla każdego gatunku, droga i sposób podania

Podawanie donosowe.

Dawkowanie:

Schemat szczepienia wstępnego:

Jedna dawka od 3. tygodnia wieku zwierzęcia.

Schemat szczepień następnych:

Jedną dawkę podaje się jeden raz w roku.

Wskazania do prawidłowego podawania preparatu

Rekonstytucję szczepionki przeprowadza się przez aseptyczne zmieszanie liofilizatu z rozpuszczalnikiem. Po rekonstytucji należy dokładnie wstrząsnąć przygotowaną zawiesiną. Ciecz należy wessać do strzykawki, usunąć igłę i podawać wprost ze strzykawki do dziurki do nosa. Alternatywą może być użycie donosowego aplikatora do strzykawki (do dyspozycji oddzielnie), dawkę podaje się do jednej dziurki do nosa. Szczepionkę należy zużyć bezpośrednio po przygotowaniu.

Głowę psa trzymać nosem skierowanym do góry. Aplikować jedną dawkę (0,5 ml) rekonstytuowanej szczepionki do jednej dziurki do nosa.

Rekonstytuowana szczepionka: zawiesina o kolorze białawym lub żółtawym.

Specjalne wymagania przechowywania

Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Przechowywać oraz transportować w temperaturze 2°C–8°C.

Chronić przed mrozem.

Chronić przed światłem.

Nie używać weterynaryjnego produktu leczniczego po upłynięciu terminu przydatności do użycia wyznaczonego na etykiecie EXP.

Po rekonstytucji zawiesinę należy zużyć niezwłocznie.

Specjalne ostrzeżenia

Specjalne ostrzeżenia dla każdego gatunku docelowego:

Szczepić tylko zdrowe zwierzęta.

Ciąża i laktacja:

Bezpieczeństwo leku weterynaryjnego w trakcie ciąży i laktacji nie było oceniane. Z tego powodu w trakcie ciąży i laktacji stosowanie szczepionki nie jest zalecane.

Interakcja z innymi produktami leczniczymi oraz inne formy oddziaływań:

Na podstawie dostępnych danych odnośnie bezpieczeństwa, szczepionkę u psów w wieku od 8. tygodnia życia można stosować jednocześnie ze szczepionkami serii Biocan Novel zawierających żywy psi parwowirus, adenowirus, wirus nosówki, wirus parainfluenzy oraz nieaktywne szczepy Leptospira oraz wirus wścieklizny.

Brak dostępnych danych odnośnie bezpieczeństwa oraz efektywności szczepionki podczas jej podawania jednocześnie z innymi weterynaryjnymi produktami leczniczymi.

Niekompatybilność:

Nie należy kombinować z innymi weterynaryjnymi produktami leczniczymi oprócz rozpuszczalnika wchodzącego w skład opakowania.

Informacje dodatkowe

Przezroczyste plastikowe pudełko zawierające 5 butelek z liofilizatem (1 dawka) oraz 5 butelek z rozpuszczalnikiem (0,5 ml).

Przezroczyste plastikowe pudełko zawierające 10 butelek z liofilizatem (1 dawka) oraz 10 butelek z rozpuszczalnikiem (0,5 ml).

Nie wszystkie rodzaje opakowań mogą być dostępne na rynku.

Aplikatory są pakowane oddzielnie, na żądanie mogą być dodane wraz ze szczepionką.

Wyłącznie dla zwierząt.

Weterynaryjny produkt leczniczy dostępny jest wyłącznie na receptę.