PL - Polská CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
PL - Polská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

BioEquin FT, zawiesina do wstrzykiwań dla koni

Strona główna PRODUKTY PRODUKTY WETERYNARYJNE BioEquin FT, zawiesina do wstrzykiwań dla koni

Szczepionka czynnej odporności koni przeciwko końskiej grypie, mająca na celu redukcję objawów klinicznych i wydzielania wirusa po zakażeniu wirusem końskiej grypy. Szczepionka pobudza również odporność przeciwko tężcowi.

RODZAJ PRODUKTU: szczepionka
gatunek zwierząt: Koń
Nie zarejestrowano w Polsce   

Jak możemy pomóc?

SKŁAD

Jedna dawka szczepionki (1 ml) zawiera:

Virus influenzae equorum inactivatum, szczep:

A/Equi 2/Morava 95 (typ euroazyjski), H3N8                                     min. 5 log2 HIT1
A/Equi 2/Brno 08 (typ amerykański, sublinie Florida 2), H3N8    min. 5 log2 HIT1

Anatoxinum tetanicum purificatum                                                      min. 30 IU2

1Średnia geometryczna specyficznych przeciwciał określonych za pomocą testu hamowania hemaglutynacji w surowicach świnek morskich
2Jednostki międzynarodowe; miano przeciwciał przeciwko toksynie, indukowany po wielokrotnym szczepieniu świnek morskich wg. Ph. Eur., określony metodą ELIS
A


Zawiesina do wstrzykiwań.Biała lub żółtawa ewentualnie szarobrązowa zawiesina. W stanie spoczynku wytrąca się osad, który po wstrząsnęciu ulega rozproszeniu.


Docelowe gatunki zwierząt

Konie.

 

Wskazania lecznicze dla docelowych gatunków zwierząt

Do czynnego uodpornienia koni w wieku powyżej sześciu miesięcy przeciw końskiej grypie, w celu redukcji objawów klinicznych oraz wydzielania wirusa po zakażeniu wirusem końskiej grypy oraz czynnego uodpornienia przeciw tężcowi.

Początek odporności wykazało badanie  prowokacyjne na szczep końskiej grypy A/Equi 2/Brno 08 oraz badanie serologiczne szczepu szczepu końskiej grypy  A/Equi 2/Morava 95.

Okres trwania odporności dla obu szczepów szczepionki końskiej grypy wykazało badanie serologiczne.

Grypa:

Początek odporności: 14 dni po podstawowej aplikacji preparatu
Czas trwania odporności:  6 miesięcy po szczepieniu podstawowym i co najmniej 12 miesięcy po pierwszym szczepieniu przypominającym (trzeciej dawce szczepionki).

Tężec:

Początek odporności: 14 dni po podstawowej aplikacji preparatu
Czas trwania odporności: 6 miesięcy po szczepieniu podstawowym i co najmniej 12 miesięcy po pierwszym szczepieniu przypominającym (trzeciej dawce szczepionki).

Przeciwwskazania

Brak.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

W razie podwyższenia poziomu zakaźności zaleca się przeprowadzenie szczepienia przypominającego przeciwko końskiej grypie w odstępach 6 miesięcy wszystkich koni w hodowli.
W celu redukcji poziomu zakaźności powinny być zaszczepione wszystkie konie w hodowli.
Przy przesunięciach koni do innych hodowli lub innej stajni i przed  konkursami czy wyścigami, powinno zostać przeprowadzone co najmniej szczepienie podstawowe, przestrzegając kolejnych 14 dni niezbędnych do wytworzenia odporności. W przypadku nieszczepionych koni w hodowli, zaleca się w ramach kwarantanny przeprowadzenie przynajmniej szczepienia podstawowego, przestrzegając kolejnych 14 dni niezbędnych do wytworzenia odporności.
Chore konie, z objawami schorzenia dróg oddechowych, należy izolować od zwierząt zdrowych.

Działania niepożądane (częstotliwość i powaga)

Bardzo często, w związku z przeprowadzonym szczepieniem, można zaobserwować lekki wzrost temperatury maksymalnie o 1 °C od 1 do 3 dni.
W wyjątkowych przypadkach może wystąpić reakcja anafilaktyczna. Należy wówczas zastosować leczenie symptomatyczne.

Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Można stosować w ciąży.
Nie określono bezpieczeństwa preparatu leczniczego przy zastosowaniu w trakcie laktacji.

Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Brak dostępnych informacji o bezpieczeństwie i skuteczności niniejszej szczepionki przy podawaniu równolegle z innym weterynaryjnym preparatem leczniczym. Decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po jakimkolwiek innym weterynaryjnym preparacie leczniczym powinna być podjęta po rozważeniu poszczególnych przypadków.

Dawkowanie i sposób podawania

Dawka szczepionki - 1 ml. Szczepionka wstrzykiwana jest głęboko domięśniowo.
Przed użyciem należy zawartość fiolki temperować na temperaturę 15 – 25 °C a zawartość fiolki dokładnie wymieszać.

Schemat szczepień

Szczepienie podstawowe:
Pierwsze szczepienie od wieku 6 miesięcy, drugie szczepienie za 4 tygodnie.

Szczepienie przypominające:
Pierwsze szczepienie przypominające 6 miesięcy po szczepieniu podstawowym a kolejne szczepienia przypominające co 12 miesięcy.
Szczepienia przypominające klaczy ciężarnych przeprowadza się w ostatnim trymestrze ciąży, najpóźniej miesiąc przed planowanym porodem.

Nie zaleca się stosowania szczepionki BioEquin FT do szczepień przypominających koni szczepionych wcześniej preparatem innego producenta i odwrotnie. Wyjątek stanowią szczepionki zawierające identyczne szczepy końskiej grypy jak BioEquin FT.

Terminy ochronne

Brak.

Okres ważności

Okres ważności weterynaryjnego środka leczniczego w nienaruszonym opakowaniu: 33 miesiące.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania wielodawkowego: 10 godzin.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w chłodziarce (2 °C – 8 °C). Chronić przed mrozem. Chronić przed światłem.
Przechowywać w suchym miejscu.

Opakowanie

2 x 1 dawka, 10 x 1 dawka

 


Napiszcie do nas


antispam
Wprowadź tekst z obrazka

lub zadzwoń

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 9:00 - 16:00
+48 517 951 963

Kompletnej informacji nt produktów oraz ich prawidłowego stosowania udzielają Przedstawiciele Naukowi. Kontakty wg poszczególnych regionów - patrz. zakładka "KONTAKTY".