PL - Polská CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
PL - Polská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

BIOMEC 10 mg/ml roztwór do iniekcji

Strona główna PRODUKTY PRODUKTY WETERYNARYJNE BIOMEC 10 mg/ml roztwór do iniekcji

Roztwór do iniekcji do skutecznego leczenia i zapobiegania chorób pasożytniczych u bydła, owiec i świń.

RODZAJ PRODUKTU: środki przeciwpasożytnicze
gatunek zwierząt: Owce, Trzoda chlewna, Bydło
Zarejestrowany w Polsce   

Jak możemy pomóc?

SKŁAD

Ivermectinum 10 mg w 1 ml

Substancje pomocnicze:

Gliceroformal stabilizowany 

Glikol propylenowy

GATUNKI DOCELOWE

Bydło, owca, świnia.

WSKAZANIE

Preparat jest przeznaczony do skutecznej terapii i do zapobiegania rozprzestrzeniania się najpospolitszych chorób pasożytniczych.

DAWKOWANIE

W celu dokładnego dawkowania należy dokładnie oszacować masę ciała.

Podawać wyłącznie drogą podskórną.

Bydło:

Podawać podskórnie w ilości 1 ml produktu na 50 kg masy ciała (co odpowiada dawce 0,2 mg

iwermektyny na 1 kg m.c.). Podać podskórnie, w luźną skórę z przodu lub z tyłu łopatki. 

W przypadku zwalczania hypodermatozy leczenie należy rozpocząć natychmiast po zakończeniu

inwazji (lotów) postaci dorosłej.

Owce:

Podawać tylko podskórnie w dawce 0,5 ml na 25 kg masy ciała (co odpowiada dawce 0,2 mg

iwermektyny na 1 kg m.c.). Podać podskórnie, w luźną skórę z przodu lub z tyłu łopatki.

U owiec z długim runem należy upewnić się przed podaniem produktu, że igła przeszła przez skórę.

Podczas zwalczania Psoroptes ovis podaje się zastrzyk dwukrotnie w odstępie 7 dni. Pojedyncze

podanie spowoduje tylko zmniejszenie ilości roztoczy sugerując kliniczne wyleczenie świerzbu.

Psoroptes ovis jest wysoce inwazyjnym pasożytem zewnętrznym owiec, dlatego w przypadku inwazji

należy podawać produkt wszystkim zwierzętom w stadzie.

Świnie:

Podawać podskórnie w dawce 1 ml na 33 kg masy ciała (co odpowiada dawce 0,3 mg iwermektyny na

1 kg m.c.).

Produkt może być podany standardowym automatycznym urządzeniem dozującym lub strzykawką.

OKRES KARENCJI

Bydło: tkanki jadalne – 49 dni 

Owce: tkanki jadalne – 22 dni

Świnia: tkanki jadalne – 14 dni 

Produkt niedopuszczony do stosowania u krów i owiec produkujących mleko przeznaczone do

spożycia przez ludzi.

Nie stosować u krów mlecznych poza okresem laktacji, w tym ciężarnych jałówek, co najmniej 60 dni

przed wycieleniem.

OKRES PRZYDATNOŚCI

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 4 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C. Chronić przed światłem. Trzymać poza zasięgiem i widokiem dla dzieci. Produkt jest silnie toksyczny dla zwierząt wodnych. Niezużyty produkt leczniczy weterynaryjny lub odpady pochodzące od takiego weterynaryjnego produktu leczniczego należy utylizować zgodnie z lokalnymi wymaganiami.

OPAKOWANIE

20 ml, 50 ml, 100 ml