PL - Polská CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
PL - Polská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

EQUIMOXIN 18,92 mg/g żel doustny dla koni

Strona główna PRODUKTY PRODUKTY WETERYNARYJNE EQUIMOXIN 18,92 mg/g żel doustny dla koni

Endektocyd zawierający moksydektyna

RODZAJ PRODUKTU: środki przeciwpasożytnicze
gatunek zwierząt: Koń
Nie zarejestrowano w Polsce   

Jak możemy pomóc?

SKŁAD 

1 gram żelu zawiera moksydektyna                                                            18,92 mg

 

FORMA LEKU

Żel doustny. Transparentny żel, kolor od bezbarwnego do żółtego.

 

Docelowe gatunki zwierząt

Konie, które nie są przeznaczone na ubój.

 

Szczegółowe wskazania z uwzględnieniem docelowych gatunku zwierząt

Leczenie inwazji pasożytów, które są wrażliwe na działanie moksydektyny:

Słupkowce duże:
Strongylus vulgaris (formy dojrzałe i stadia śródnaczyniowe)

Strongylus edenatus (formy dojrzałe i stadia wewnątrzjamowe)

Triodontophorus brevicauda (formy dojrzałe)
Triodontophorus serratus (formy dojrzałe)
Triodontophorus tenuicollis (formy dojrzałe)

Słupkowce małe (formy dojrzałe i wewnątrzprzełykowe stadia larwalne):

Cyathostomum spp.
Cylicocyclus spp.
Cylicostephanus spp.
Cylicodontophorus spp.
Gyalocephalus spp.

Glisty:

Parascaris equorum (formy dojrzałe i stadia larwalne)

Inne gatunki:

Oxyuris equi (formy dojrzałe i stadia larwalne)
Habronema muscae (formy dojrzałe)
Gasterophilus intestinalis (L2, L3)
Gasterophilus nasalis (L2, L3)
Strongyloides westeri (formy dojrzałe)
Trichostrongylus axei

Produkt zapewnia trwałe działanie przeciw małym słupkowców przez okres dwóch tygodni.

Wydalenie jajeczek małych słupkowców jest wstrzymane przez okres 90 dni.

 

Nadzwyczajne środki postępowania na wypadek spożycia

Nadzwyczajne środki postępowania na wypadek spożycia przez zwierzęta

Produkt został stworzony wyłącznie do spożywania przez konie. Po spożyciu moksydektyny w stężeniu zawartym w produkcie, na przykład po spożyciu rozlanego żelu lub w razie dostępu do użytego aplikatora, u psów i kotów mogą wystąpić skutki uboczne. Proszę przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla tych zwierząt.

Należy unikać następujących działań, ponieważ zwiększają one zagrożenie wystąpienia lekoodporności i w konsekwencji mogłyby prowadzić do braku rezultatów terapii:

  • zbyt częste i wielokrotne używanie leków przeciwrobaczych z tej samej grupy, zbyt długi okres ich podawania;
  • zbyt niskie dawkowanie, z powodu błędnego określenia masy ciała, nieprawidłowego podania preparatu lub niewystarczającej kalibracji urządzenia dawkującego.

Stosując odpowiednie testy (np. test redukcji liczby jajeczek – FECRT), należy zbadać podejrzane przypadki kliniczne odporności na leki przeciwrobacze. W sytuacjach, kiedy wyniki testu potwierdzą odporność na określony lek przeciwrobaczy, trzeba zastosować lek przeciwrobaczy z innej grupy, który ma inny sposób działania.

Nadzwyczajne środki postępowania przeznaczone dla osób, które podają leczniczy produkt weterynaryjny zwierzętom

Produkt może spowodować podrażnienie skóry i oczu. Dlatego proszę chronić skórę i oczy przed kontaktem z produktem.

Podczas manipulacji z produktem leczniczym należy stosować środki ochrony osobistej, w skład których wchodzą rękawice ochronne.

W przypadku kontaktu ze skórą proszę przemyć miejsce kontaktu wodą z mydłem. W przypadku kontaktu z oczyma należy je natychmiast wypłukać dużą ilością czystej wody. Jeżeli wystąpią podrażnienia, proszę skorzystać z pomocy medycznej.

W przypadku przypadkowego spożycia proszę natychmiast udać się do lekarza pierwszego kontaktu i pokazać mu informacje na ulotce lub etykiecie.

Podczas manipulacji z produktem proszę nie spożywać pokarmów, napojów, ani produktów tytoniowych.

 

Spożywanie podczas ciąży, laktacji

Można używać w czasie ciąży i laktacji.

 

Dawkowanie i sposób podawania

Jednorazowa dawka doustnie.

Zalecana dawka wynosi 0,4 mg moksydektyny/kg masy ciała, co jest równoznaczne z dawką 1,056 g produktu/50 kg masy ciała.

Jeden stopień na skali tłoka aplikatora odpowiada zalecanej dawce na 50 kg masy ciała konia. Zawartość 1 aplikatora jest przeznaczona dla konia o masie ciała 700 kg.

W celu dotrzymania ustalonego dawkowania zaleca się ustalenie masy ciała zwierząt za pomocą taśmy miarowej. Aplikator należy dostosować do obliczonej dawki przekręcając pierścień na odpowiednim oznaczeniu na tłoku.

Proszę przytrzymać tłok strzykawki. Proszę przesunąć rowkowany pierścień dawkujący po tłoku, dokręcając go w taki sposób, aby dolna krawędź krążka była schowana za rowkiem wymaganej masy. Proszę się upewnić, że w pysku konia nie ma żadnych resztek pożywienia. Proszę zdjąć osłonę aplikatora. Proszę włożyć aplikator do pyska konia do przestrzeni międzyzębowej i wprowadzić żel na nasadę języka. Zaraz po aplikacji proszę unieść głowę konia na kilka sekund i upewnić się, że koń połknął dawkę produktu.

 

Okresy karencji

Nie stosować u koni, których mięso i mleko jest przeznaczone do spożycia przez człowieka. W książeczce zdrowia konia musi on być zadeklarowany jako zwierzę nieprzeznaczone do uboju.

 

Termin przydatności

Termin przydatności leczniczego produktu weterynaryjnego w nienaruszonym opakowaniu: 2 lata.
Termin przydatności po pierwszym otwarciu wewnętrznego opakowania: 6 miesięcy.

 

Nadzwyczajne środki postępowania podczas magazynowania

Chronić przed mrozem.Proszę przechowywać w pierwotnym opakowaniu, aby zabezpieczyć produkt przed światłem.

 

Opakowanie .

1 x 14,8 g (1 aplikator) lub 10 x 14,8 g (10 aplikatorów)

 


Napiszcie do nas


antispam
Wprowadź tekst z obrazka

lub zadzwoń

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 9:00 - 16:00
+48 517 951 963

Kompletnej informacji nt produktów oraz ich prawidłowego stosowania udzielają Przedstawiciele Naukowi. Kontakty wg poszczególnych regionów - patrz. zakładka "KONTAKTY".