PL - Polská CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
PL - Polská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

LINEOMAM LC roztwór dowymieniowy

Strona główna PRODUKTY PRODUKTY WETERYNARYJNE LINEOMAM LC roztwór dowymieniowy

Preparat przeznaczony do miejscowego leczenia zapalenia gruczołu mlekowego krów w trakcie laktacji odznaczający się szerokim spektrum działania przeciwko najczęstszym bakteriom wywołującym zakaźne zapalenia gruczołu mlekowego u bydła, włącznie z Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli

RODZAJ PRODUKTU: antybiotyki, chemioterapeutyki
gatunek zwierząt: Bydło
Zarejestrowany w Polsce   

Jak możemy pomóc?

SKŁAD

1 aplikator o objętości 10 ml zawiera:

Lincomycinum  (ut hydrochloridum)                    330 mg  
Neomycini sulfas                                             100 000 IU

                       

Roztwór dowymieniowy. Przezroczysty, roztwór bezbarwny do lekko żółtawego.

 

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Krowy w trakcie laktacji.

 

WSKAZANIA LECZNICZE DLA DOCELOWYCH GATUNKÓW ZWIERZĄT

Leczenie zapalenia gruczołu mlecznego u krów w laktacji wywołane przez bakterie wrażliwe na kombinację linkomycyny i neomycyny. Generalnie na linkomycynę i/lub neomycynę są wrażliwe bakterie rodzaju Staphylococcus spp. włącznie z S. aureus, rodzaju Streptococcus spp. włącznie z S. agalactiae, S. dysgalactiae i S. uberis, oraz bakterie z grupy coli wraz z E. coli.

 

SPECJALNE ŚRODKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Przy stosowaniu preparatu należy wziąć pod uwagę oficjalne i lokalne regulacje prawne dotyczące stosowania antybiotyków.
Zastosowanie preparatu powinno opierać się na określeniu lekowrażliwości drobnoustrojów wywołujących chorobę. Jeśli jest to niemożliwe, wówczas terapia powinna opierać się na lokalnych (regionalnych, na poziomie farmy) epizootiologicznych informacjach o wrażliwości bakterii docelowych.
Stosowanie preparatu, w sposób odmienny od wskazówek podanych w niniejszym zestawieniu może rozpowszechnić bakterie odporne na linkomycynę lub neomycynę, obniżając skuteczność terapii za pomocą makrolidów, linkozamidów czy aminoglikozydów z powodu możliwego powstania krzyżowej oporności.
Nie stosować serwetek do dezynfekcji na sutki z otwartymi ranami.

 

STOSOWANIE W OKRESIE CIĄŻY I LAKTACJI

Można stosować w okresie ciąży i laktacji.

 

INTERAKCJE Z INNYMI PREPARATAMI LECZNICZYMI I INNE FORMY INTERAKCJI

Preparat ten nie powinien być stosowany równolegle z makrolidami. Działanie linkomycyny i makrolidów się antagonizuje w wyniku konkurencji o miejsce wiązania na 50S podjednostce rybosomu , będącej docelowym miejscem antybakteryjnego działania obu substancji.

Aminoglikozydy są synergiczne w stosunku do niektórych antybiotyków beta-laktamowych. Synergizm jest spowodowany między innymi uszkodzeniem ściany bakteryjnej na skutek działania beta-laktamów i łatwiejszym przenikaniem aminoglikozydu do docelowej struktury rybosomu bakteryjnego. Stosuje się na przykład przeciwko streptokokom i bakteriom gram-ujemnym.

 

DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA

Podawanie dowymieniowe.

Przy jednej dawce do każdej dotkniętej ćwiartki aplikuje się zawartość 1 aplikatora, tj. 100 000 IU siarczanu neomycyny i 330 mg linkomycyny. Zwykle aplikuje się do chorej ćwiartki 3 dawki. Aplikacja powtarzana jest co 12 godzinach.

Preparat aplikować zachowując warunki aseptyczne, wyłącznie za pośrednictwem infuzji dowymieniowej. Aplikować do wyczyszczonego, umytego i dokładnie wysuszonego wymienia, jak najwcześniej po całkowitym wydojeniu leczonej ćwiartki. Przed aplikacją wydezynfekować koniec strzyku za pomocą załączonej serwetki do dezynfekcji (do każdego strzyku użyć nowej ściereczki!).

Przed aplikacją trzymać aplikator kaniulą do góry i w tej pozycji zdjąć z kaniuli zamknięcie. Natychmiast po otwarciu wprowadzić kaniulę aplikatora do kanału strzykowego po czym naciskając tłoczek wcisnąć całą zawartość aplikatora do chorej ćwiartki. Po aplikacji zaleca się przeprowadzić krótki masaż od czubka strzyku w kierunku cysterny mlecznej.

Każdy aplikator przeznaczony jest wyłącznie do jednorazowego zastosowania.

 

OKRES KARENCJI

 

Mięso: 3 dni.
Mleko: 84 godzin.

 

OKRES WAŻNOŚCI

Okres przydatności do użytku weterynaryjnego preparatu leczniczego w nienaruszonym opakowaniu: 2 lata.
Po pierwszym otwarciu do natychmiastowego zużycia.

 

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA

Chronić przed mrozem. Chronić przed światłem.

 

OPAKOWANIE

24 x 10 ml, w skład opakowania wchodzi 24 szt. chusteczek do dezynfekcji nawilżonych 65% roztworem izopropanolu.


Napiszcie do nas


antispam
Wprowadź tekst z obrazka

lub zadzwoń

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 9:00 - 16:00
+48 517 951 963

Kompletnej informacji nt produktów oraz ich prawidłowego stosowania udzielają Przedstawiciele Naukowi. Kontakty wg poszczególnych regionów - patrz. zakładka "KONTAKTY".