PL - Polská CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
PL - Polská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

LINEOMAM LC roztwór dowymieniowy

Strona główna PRODUKTY PRODUKTY WETERYNARYJNE LINEOMAM LC roztwór dowymieniowy

Preparat przeznaczony do dowymieniowego leczenia zapalenia gruczołu mlekowego laktujących krów odznaczający się szerokim spektrem skuteczności przeciwko najczęstszym sprawcom infekcyjnego zapalenia gruczołu mlekowego u bydła, włącznie z Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli

RODZAJ PRODUKTU: antybiotyki, chemioterapeutyki
gatunek zwierząt: Bydło
Zarejestrowany w Polsce   

Jak możemy pomóc?

SKŁAD

1 aplikator o objętości 10 ml zawiera:

Lincomycinum  (ut hydrochloridum)                    330 mg  
Neomycini sulfas                                             100 000 IU

                       

Roztwór dowymieniowy. Przezroczysty, roztwór bezbarwny do lekko żółtawego.

 

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Krowy mleczne.

 

WSKAZANIA LECZNICZE DLA DOCELOWYCH GATUNKÓW ZWIERZĄT

Leczenie zapalenia gruczołu mlecznego u krów w laktacji wywołane przez bakterie wrażliwe na kombinację linkomycyny i neomycyny. Generalnie na linkomycynę i/lub neomycynę są wrażliwe bakterie rodu Staphylococcus spp. włącznie z S. aureus, rodu Streptococcus spp. włącznie z S. agalactiae, S. dysgalactiae i S. uberis, oraz bakterie z grupy coli wraz z E. coli.

 

SPECJALNE ŚRODKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Przy stosowaniu preparatu należy wziąć pod uwagę oficjalne i lokalne reguły polityki antybiotycznej.
Zastosowanie preparatu powinno opierać się na kultywacji i określeniu wrażliwości mikroorganizmów występujących na farmie schorzeń. Jeśli jest to niemożliwe, wówczas terapia powinna opierać się na lokalnych (regionalnych, na poziomie farmy) epizootiologicznych informacjach o wrażliwości bakterii docelowych.
Stosowanie preparatu, w sposób odmienny od wskazówek podanych w niniejszym zestawieniu danych o preparacie (SPC), może rozpowszechnić bakterie odporne na linkomycyn lub neomycyn, obniżając skuteczność terapii za pomocą makrolidów i innych linkozamidów czy aminoglikozydów z powodu możliwego krzyżowania odporności.
Nie stosować serwetek do dezynfekcji na sutki i ranami otwartymi.

 

STOSOWANIE W OKRESIE CIĄŻY I LAKTACJI

Można stosować w okresie ciąży i laktacji.

 

INTERAKCJE Z INNYMI PREPARATAMI LECZNICZYMI I INNE FORMY INTERAKCJI

Preparat ten nie powinien być stosowany równolegle z makrolidami. Działanie linkomycyny i makrolidu się antagonizuje w wyniku konkurencji o miejsce wiązania na 50S podjednostce rybosomu , będącej docelowym miejscem antymikrobialnego działania obu molekuł.

Aminoglikozydy są synergiczne w stosunku do niektórych antybiotyków beta-laktamowych. Synergizm jest spowodowany między innymi uszkodzeniem ściany bakteryjnej na skutek działania beta-laktamów i łatwiejszym przenikaniem aminoglikozydu do docelowej struktury rybosomu bakteryjnego. Stosuje się na przykład przeciwko streptokokom i bakteriom gram-ujemnym.

DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA

Podawanie dowymieniowe.

Przy jednej dawce do każdej dotkniętej ćwiartki aplikuje się zawartość 1 aplikatora, tj. 100 000 IU siarczanu neomycyny i 330 mg linkomycinu. Ogółem aplikowano jest do chorej ćwiartki 3 dawki. Aplikacja powtarzana jest po 12 godzinach.

Preparat aplikować zachowując warunki aseptyczne, wyłącznie za pośrednictwem infuzji dowymieniowej. Aplikować do wyczyszczonego, umytego i dokładnie wysuszonego wymienia, jak najwcześniej po całkowitym wydojeniu leczonej ćwiartki. Przed aplikacją wydezynfekować koniec sutku za pomocą załączonej serwetki do dezynfekcji (na każdy sutek użyć nową serwetkę!).

Przed aplikacją trzymać aplikator kaniulą do góry i w tej pozycji zdjąć z kaniuli zamknięcie. Natychmiast po otwarciu wprowadzić kaniulę aplikatora do kanalika sutkowego po czym naciskając tłoczek wcisnąć całą zawartość aplikatora do chorej ćwiartki. Po aplikacji zaleca się przeprowadzić krótki masaż od czubka sutku w kierunku cysterny mlecznej.

Każdy aplikator przeznaczony jest wyłącznie do jednorazowego zastosowania.

 

TERMINY OCHRONNE

Mięso: 3 dni.
Mleko: 84 godzin.

 

OKRES WAŻNOŚCI

Okres przydatności do użytku weterynaryjnego preparatu leczniczego w nienaruszonym opakowaniu: 2 lata.
Po pierwszym otwarciu do natychmiastowego zużycia.

 

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA

Chronić przed mrozem. Chronić przed światłem.

 

OPAKOWANIE

24 x 10 ml, w skład opakowania wchodzi 24 szt. serwetek do dezynfekcji nawilżonych 65% v/v roztworem izopropanolu


Napiszcie do nas


antispam
Wprowadź tekst z obrazka

lub zadzwoń

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 9:00 - 16:00
+48 517 951 963

Kompletnej informacji nt produktów oraz ich prawidłowego stosowania udzielają Przedstawiciele Naukowi. Kontakty wg poszczególnych regionów - patrz. zakładka "KONTAKTY".