PL - Polská CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
PL - Polská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

Nalgosed 10 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

Strona główna PRODUKTY PRODUKTY WETERYNARYJNE Nalgosed 10 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

Lek zawiera butorfanol, opioid , przeciwbólowy o działaniu ośrodkowym

RODZAJ PRODUKTU: środki analeptyczne, środki znieczulające, środki nasenne
gatunek zwierząt: Pies, Koń, Kot
Zarejestrowany w Polsce   

Jak możemy pomóc?

SKŁAD 

1 ml zawiera:

Substancja czynna: Butorfanol 10 mg (w postaci butorfanolu winianu 14,58 mg)

Substancja pomocnicza: Benzetoniowy chlorek 0,1 mg

Gatunki docelowe

Konie, psy, koty.

Wskazania dla gatunków docelowych

Produkt jest wskazany dla koni do prowadzenia sedacji i analgezji u psów i kotów do prowadzenia analgezji i sedacji przed znieczuleniem.

KOŃ:

Przeciwbólowe: Tłumienie łagodnego do ciężkiego bólu brzucha, pochodzenia pokarmowego, w tym kolki  Produkt łagodzi ból powstały w związku z kolką lub porodem.
Uspokajające: Do sedacji po podaniu określonych agonistów receptorów alfa-2 adrenergicznych (chlorowodorek detomidyny, romifidyny).
Sedacja terapeutyczna i diagnostyczne procedury przy stojącym zwierzęciu.

PIES:

Przeciwbólowe: Tłumienie umiarkowanego do ciężkiego bólu związanego z procedurami pooperacyjnymi , zwłaszcza chirurgii ortopedycznej lub chirurgii tkanek miękkich.
Uspokojenie: W połączeniu z chlorowodorkiem medetomidyny.
Przed znieczuleniem: podanie leku przed znieczuleniem zmniejsza ilość znieczulenia ogólnego, a zwłaszcza tiopenalu sodowego. Preparat podaje się jako część protokołu anestezjologicznego w połączeniu z medetominą i chlorkowodorkiem ketaminy.

KOT:

Przeciwbólowe: Tłumienie umiarkowanego do silnego bólu związanego z procedurami operacyjnymi, w szczególności w kastracji, operacjach chirurgii ortopedycznej lub tkanek miękkich.
Uspokojenie: W połączeniu z chlorowodorkiem medetomidyny.
Przed znieczuleniem  podanie leku przed znieczuleniem zmniejsza ilość znieczulenia ogólnego, a zwłaszcza tiopenalu sodowego. Preparat podaje się jako część protokołu anestezjologicznego w połączeniu z medetominą i chlorkowodorkiem ketaminy.

Dawkowanie i droga podawania

KOŃ: podanie wyłącznie dożylne (iv)

PIES, KOT: podawanie dożylnie (iv), podskórne (s.c.) lub domięśniowe (i.m).

W przypadku podawania i.v. nie podawać jako bolus. Unikać zbyt szybkiego podania i.v. Przy wielokrotnym s.c. lub im aplikować w różne miejsca.

KOŃ
Jako środek przeciwbólowy:

butorfanol samodzielnie:

Podawać dożylnie w dawce 0,1 mg/kg m.c., co odpowiada dawce produktu 0,01 ml/kg m.c., tj. 1 ml/100 kg m.c. W razie potrzeby można powtórzyć dawkę. Działanie przeciwbólowe występuje w ciągu 15 minut od podania.

Jako środek uspokajający:

butorfanol w połączeniu  z detomidyny chlorowodorkiem: Podawać dożylnie detomidyny chlorowodorek w dawce 0,012 mg/kg m.c. Następnie po 5 minutach podać dożylnie butorfanol w dawce 0,025 mg/kg m.c., co odpowiada dawce produktu 0,0025 ml/kg m.c., tj. 0,25 ml produktu/100 kg m.c.

butorfanol w połączeniu z romifidiną:

Podawać romifidinę w dawce 0,04–0,12 mg/kg wagi iv Następnie 5 minut później zaaplikować butorfanol w dawce 0,02 mg/kg wagi, co odpowiada dawce 0,002 ml leku/kg wagi, tj. 0,2 ml leku/100 kg wagi iv

PIES

Jako środek przeciwbólowy:

butorfanol samodzielnie:

Podawać w dawce 0,2–0,3 mg/kg wagi, co odpowiada dawce 0,02–0,03 ml/kg wagi, tj. 0,2–0,3 ml leku/10 kg wagi iv, im albo sc

Lek zaaplikować 15 min. przed końcem znieczulenia w celu znieczulenia w etapie odzyskiwania przytomności. Działania przeciwbólowe mogą być widoczne w ciągu 15 minut. Dawkę można powtórzyć w razie potrzeby.

Jako środek uspokajający:

butorfanol w kombinacji z medetomidiną:

Podawać butorfanol w dawce 0,1 mg/kg wagi, co odpowiada dawce 0,01 ml leku/kg wagi iv albo im Bezpośrednio po tym należy zaaplikować medetomidin hydrochlorid w dawce 0,01–0,025 mg/kg wagi iv albo im.Oba leki podawać oddzielnie, nie w tej samej strzykawce (zobacz pkt 6.2 Niezgodności).

Na początek sedacji należy odczekać 20 minut przed rozpoczęciem leczenia.

Do wybudzenia z anestezji należy zaaplikować atipamezol, w dawce 0,05–0,125 mg/kg wagi. Przez około 5 minut pacjent dochodzi do pozycji mostkowej, a w ciągu kolejnych 2 minut powinien wstać.

Do znieczulenia wstępnego: butorfanol w monoterapii: Podawać dożylnie, domięśniowo lub podskórnie w dawce 0,1-0,2 mg/kg m.c., co odpowiada dawce produktu 0,01-0,02 ml/kg m.c. Należy podać 15 minut przed indukcją znieczulenia.

Jako produkt uspokajający i do znieczulenie wstępnego – premedykacja przed znieczuleniem barbituranami: butorfanol w połączeniu z medetomidyną: Podawać dożylnie lub domięśniowo butorfanol w dawce 0,1 mg/kg m.c., co odpowiada dawce produktu 0,01 ml/kg m.c. Natychmiast po podaniu butorfanolu należy podać dożylnie lub domięśniowo medetomidyny chlorowodorek w dawce 0,01 mg/kg m.c. Obydwa leki należy podawać oddzielnie, nie w jednej strzykawce (patrz punkt 6.2 Niezgodności farmaceutyczne).

W ramach protokołu anestezjologicznego: butorfanol w połączeniu z medetomidyną i ketaminą: Podawać domięśniowo butorfanol w dawce 0,1 mg/kg m.c., co odpowiada dawce produktu 0,01 ml/kg m.c. Natychmiast po podaniu butorfanolu należy podać domięśniowo medetomidyny chlorowodorek w dawce 0,025 mg/kg m.c. Obydwa leki należy podawać oddzielnie, nie w jednej strzykawce (patrz punkt 6.2 Niezgodności farmaceutyczne). Po 15 minutach należy podać domięśniowo ketaminę w dawce5 mg/kg m.c. Sedacja i wprowadzenie do znieczulenia następują do około 6 minut od pierwszego podania. Po około 14 minutach zostaje zniesiony odruch cofania kończyny. Znieczulenie ustępuje po około 53 minutach po podaniu ketaminy-odruch cofania kończyny powraca. Pacjent wraca do pozycji mostkowej 35 minut później, a w ciągu kolejnych 36 minut pacjent wstaje. Nie zaleca się stosowania atipamezolu w celu wyprowadzenie ze znieczulenia po podaniu kombinacji butorfanol-medetomindyna-ketamina

KOT

Jako analgetyk przedoperacyjny: butorfanol w monoterapii: Podawać domięśniowo lub podskórnie w dawce 0,4 mg/kg m.c., co odpowiada dawce produktu 0,04 ml/kg m.c., tj. 0,2 ml/5 kg m.c. Stosując dożylną indukcję znieczulenia ogólnego, należy podać butorfanol 15-30 minut przed anestetykiem. Stosując domięśniową indukcję znieczulenia ogólnego (acepromazyna-ketamina lub ksylazynaketamina), należy podać butorfanol 5 minut przed podaniem anestetyku. Czas wybudzenia po zastosowania butorfanolu nie ulega znaczącej zmianie.

Jako analgetyk pooperacyjny: podanie domięśniowe, podskórne: podać butorfanol w dawce 0,4 mg/kg m.c., co odpowiada dawce produktu 0,04 ml/kg m.c., tj. 0,2 ml/5 kg m c. podanie dożylne: podać butorfanol w dawce 0,1 mg/kg m.c., co odpowiada dawce produktu 0,01 ml/kg m.c., tj. 0,05 ml produktu/5 kg m.c. Podawać 15 minut przed wybudzeniem ze znieczulenia ogólnego. Jako produkt uspokajający: butorfanol w połączeniu z medetomidyną: Podawać domięśniowo lub podskórnie butorfanol w dawce 0,4 mg/kg m.c., co odpowiada dawce produktu 0,04 ml/kg. m.c. Bezpośrednio po podaniu butorfanolu należy podać medetomidyny chlorowodorek w dawce 0,05 mg / kg m. c. podskórnie lub domięśniowo. Obydwa leki należy podawać oddzielnie, nie w jednej strzykawce (patrz punkt 6.2 Niezgodności farmaceutyczne). Przy chirurgicznym szyciu ran powinno się stosować znieczulenie miejscowe. Do wybudzenia ze znieczulenia ogólnego należy podać atipamezol w dawce 0,125 mg/kg m.c. Po około 4 minutach pacjent powraca do pozycji mostkowej, a w ciągu kolejnej 1 minuty pacjent powinien wstać.

W ramach protokołu anestezjologicznego: butorfanol w połączeniu z medetomidyną i ketaminą: Podanie dożylne: 

Podawać dożylnie butorfanol w dawce 0,1 mg/kg masy ciała, co odpowiada dawce 0,01 ml produktu/kg m.c. Natychmiast po podaniu butorfanolu należy podać medetomidyny chlorowodorek w dawce 0,04 mg/kg m.c. dożylnie i ketaminę w dawce 1,25-2,5 mg/kg m.c. dożylnie; ketaminę dawkować zgodnie z wymaganą głębokością znieczulenia. Leki należy podawać oddzielnie, nie w jednej strzykawce (patrz punkt 6.2 Niezgodności farmaceutyczne). Pacjent kładzie się w ciągu 2-3 minut po podaniu. Zniesienie odruchu cofania kończyny następuje 3 minuty po podaniu. Należy zastosować atipamezol w dawce 0,2 mg/kg m.c., w celu odwrócenia efektu anestetycznego. W czasie około 2 minut odruch cofania kończyny zostaje przywrócony, około 6 minut później pacjent osiąga pozycję mostkową, a w ciągu kolejnych 18 minut pacjent powinien wstać.

Podanie domięśniowe:

Podawać domięśniowo butorfanol w dawce 0,4 mg/kg masy ciała, co odpowiada dawce 0,04 ml produktu/kg m.c. Natychmiast po podaniu butorfanolu należy podać medetomidyny chlorowodorek w dawce 0,08 mg/kg. m.c. domięśniowo i ketaminę w dawce 5 mg/kg m.c. domięśniowo. Produkty należy podawać oddzielnie, nie w jednej strzykawce (patrz punkt 6.2 Niezgodności farmaceutyczne). Początek działania i jego ustępowanie zależy od podanej dawki ketaminy. Pacjent kładzie się w ciągu 1 minuty, jednocześnie zostaje zniesiony odruch cofania kończyny. Znieczulenie trwa do 60 minut bez stosowania żadnych dodatkowych produktów leczniczych (powrót do pozycji mostkowej), a pacjent przyjmuje pozycję stojącą w ciągu 70-83 minut. W celu wybudzenia ze znieczulenia należy podać atipamezol w dawce 0,1 mg/kg m.c. Po około 4 minutach odruch cofania kończyny zostaje przywrócony, około 7 minut później pacjent osiąga pozycję mostkową, a w ciągu kolejnych 18 minut pacjent powinien wstać

Korek można przebić maksymalnie 50 razy.

Okres(-y) karencji:

Koń: Tkanki jadalne: zero dni.

Okres przydatności do spożycia

Okres przydatności weterynaryjnego preparatu leczniczego w nienaruszonym opakowaniu: 2 lata.
Okres przydatności po pierwszym otwarciu opakowania wewnętrznego: 28 dni.

Przechowywanie

Ten produkt leczniczy weterynaryjny nie wymaga żadnych specjalnych warunków przechowywania.
Chronić przed światłem.

Opakowanie 

1 x 10 ml.