PL - Polská CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
PL - Polská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

Narkamon, 100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla koni, psów i kotów

Strona główna PRODUKTY PRODUKTY WETERYNARYJNE Narkamon, 100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla koni, psów i kotów

Lek zawiera 100 mg/ml ketaminy do krótkotrwałego znieczulenia ogólne dla psów, kotów, koni do zabiegów diagnostycznych i leczniczych.

RODZAJ PRODUKTU: środki analeptyczne, środki znieczulające, środki nasenne
gatunek zwierząt: Pies, Kot, Koń
Zarejestrowany w Polsce   

Jak możemy pomóc?

SKŁAD

1 ml zawiera:

Substancja czynna: Ketamina 100 mg (w postaci ketaminy chlorowodorku 115,4 mg) Substancje pomocnicze: Benzetoniowy chlorek 0,10 mg Disodu edetynian 0,11 m

WSKAZANIE

Do krótkotrwałego znieczulania ogólnego, po uprzedniej premedykacji, przy zabiegach diagnostycznych (np. bolesne badanie, endoskopia, poskromienie i uspokojenie wymagające napięcia mięśni szkieletowych) i terapeutycznych (np. drobne zabiegi chirurgiczne w obrębie skóry i mięśni) oraz do indukcji i podtrzymania znieczulenia ogólnego u psów, kotów i koni.

GATUNKI DOCELOWE

Psy, koty, konie.

DAWKOWANIE I DROGA PODANIA

Sposób podawania: domięśniowo lub dożylnie. Dawkę należy dopasować indywidualnie dla pacjenta.

Koń

0,8-2,2 mg/kg m.c. dożylnie. 

W celu uzyskania bezpiecznego znieczulenia należy zastosować premedykację składającą się z podania dożylnego acepromazyny w dawce 0,1 mg/kg m.c., następnie gwajfenezyny w dawce 90- 120 mg/kg m.c. lub ksylazyny w dawce 0,4-0,6 mg/kg m.c. Po wystąpieniu działania tych leków należy podać ketaminę w dawce 0,8-2,2 mg/kg m.c. W celu przedłużenia lub zwiększenia stopnia znieczulenia ogólnego, można podać dodatkowo taką samą dawkę ketaminy jaką zastosowano do wywołania znieczulenia.

Pies

Znieczulenie proste: 10-15 mg/kg m.c. Znieczulenie złożone: podanie dożylne lub domięśniowe 5-15 mg/kg m.c. Przykłady znieczulenia złożonego: - atropina w dawce 0,05 mg/kg m.c. podana dożylnie, domięśniowo lub podskórnie, razem z acepromazyną w dawce 0,1 mg/kg m.c., po wystąpieniu działania tych leków należy podać dożylnie ketaminę w dawce do 15 mg/kg m.c. - atropina w dawce 0,05 mg/kg m.c. podana domięśniowo razem z ksylazyną w dawce 1,1 mg/kg m.c.; po wystąpieniu działania tych leków należy podać domięśniowo ketaminę w dawce do 15 mg/kg/m.c.

Kot

Znieczulenie proste: podanie domięśniowe 10-15 mg/kg m.c. Znieczulenie złożone: podanie domięśniowe 5-15 mg/kg m.c. Przykłady znieczulenia złożonego: - atropina w dawce 0,05 mg/kg m.c. podana dożylnie, domięśniowo lub podskórnie, razem z acepromazyną w dawce 0,1 mg/kg m.c, po wystąpieniu działania tych leków należy podać dożylnie ketaminę w dawce do 15 mg/kg m.c. - atropina w dawce 0,05 mg/kg m.c. podana domięśniowo razem z ksylazyną w dawce 1,1 mg/kg m.c., po wystąpieniu działania tych leków należy podać domięśniowo ketaminę w dawce do 15 mg/kg m.c.

W przypadku znieczuleń złożonych, zastosowanie atropiny w premedykacji powinno być zawsze poprzedzone indywidulaną analizą korzyści do ryzyka przeprowadzoną przez lekarza weterynarii, gdyż atropina w połączeniu z agonistami receptorów alfa 2 adrenergicznych, może wywołać wzrost ciśnienia tętniczego, tętna oraz może być przyczyną arytmii serca.

OKRES KARENCJI

Produkt niedopuszczony do stosowania u koni przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Konie poddane leczeniu produktem muszą zostać oznaczone jako nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi w książce leczenia zwierząt oraz w dokumencie identyfikacyjnym (paszporcie) towarzyszącym zarejestrowanym zwierzętom z rodziny koniowatych.

OKRES PRZYDATNOŚCI

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym. Chronić przed światłem. Nie zamrażać.

OPAKOWANIA

10 ml, 50 ml.