PL - Polská CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
PL - Polská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

OESTROPHAN 0,25 mg/ml roztwór do iniekcji

Strona główna PRODUKTY PRODUKTY WETERYNARYJNE OESTROPHAN 0,25 mg/ml roztwór do iniekcji

Preparat hormonalny o działaniu luteolitycznym.

RODZAJ PRODUKTU: hormony
gatunek zwierząt: Bydło, Trzoda chlewna
Zarejestrowany w Polsce   

Jak możemy pomóc?

SKŁAD

1 ml produktu zawiera:
Substancja czynna: 
Kloprostenol 0,25 mg
(w postaci kloprostenolu sodowego)
Substancja pomocnicza: 
Chlorokrezol 1 mg

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Kloprostenol jest syntetycznym analogiem prostaglandyny F2-alfa oddziałującym na jajnik i mięśniówkę gładką macicy. Wywołuje luteolizę ciałka żółtego oraz wykazuje działanie skurczowe na mięśniówkę gładką macicy. Jego aktywność luteolityczna jest około 200-400 razy większa od naturalnej PGF 2 alfa, aktywność skurczowa mięśniówki gładkiej macicy po podaniu kloprostenolu jest równie wysoka. Zastosowanie preparatu w fazie lutealnej cyklu jajnikowego prowadzi do luteolizy i wystąpienia w okresie 48 –96 godzin od podania leku objawów rujowych.

WSKAZANIA LECZNICZE

Synchronizacja rui u jałówek i krów;

Indukcja i synchronizacja porodów u loch;

Anestrus poporodowe na tle ciałka żółtego rzekomociążowego;

Brak lub opóźniona inwolucja macicy po porodzie;

Zapalenia błony śluzowej macicy;

Przerwanie fizjologicznej i patologicznej ciąży w pierwszym i drugim trymestrze u krów i jałówek;

Leczenie luteinowych torbieli jajnikowych lub w połączeniu z preparatami zawierającymi analogi GnRH innych zaburzeń funkcji jajników, związanych z obecnością ciałka żółtego

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować u zwierząt ciężarnych, u których indukcja porodu lub przerwanie ciąży nie jest wskazane.
Nie stosować w przypadku spastycznych schorzeń dróg oddechowych i przewodu pokarmowego.
Nie podawać dożylnie.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynną lub na dowolną substancję
pomocniczą.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Stosowanie produktu do indukcji porodów może się wiązać ze zwiększoną liczbą zatrzymań łożyska u krów i jałówek.

INTERAKCJE Z INNYMI LEKAMI I INNE FORMY INTERAKCJI

Nie należy podawać produktu razem z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, ponieważ hamują
endogenną syntezę prostaglandyn.
Kloprostenol może nasilać działanie pochodnych oksytocyny.

DAWKOWANIE I STOSOWANIE

Bydło: podanie domięśniowe
Świnie (lochy): podanie domięśniowe
 
Bydło:
Synchronizacja rui
Należy podać 2 ml produktu (co odpowiada 0,5 mg substancji czynnej) 2 razy, w odstępie 10 dni.
Pierwszą dawkę podaje się w dowolnej fazie cyklu płciowego (u krów w okresie 40 – 60 dni
po porodzie). 11 dnia po pierwszym podaniu należy podać drugą dawkę. 14 dnia (72 – 76 godzin
po drugim podaniu) przeprowadza się inseminację (bez względu na zewnętrzne objawy rui). 15 dnia powtarza się inseminację.
 
Czynnościowe choroby jajników
Należy podać 2 ml produktu (co odpowiada 0,5 mg substancji czynnej). Inseminacja powinna być
wykonana po pierwszej rui. Jeśli ruja nie wystąpiła, produkt powinien zostać podany ponownie po 11 dniach, z następczą inseminacją wykonaną po 72-76 godz., ewentualnie z ponownym unasiennieniem
następnego dnia.

W kombinowanym leczeniu torbieli pęcherzykowych podaje się 2 ml produktu jednorazowo, nie
wcześniej niż 10-tego dnia po podaniu HCG lub LHRH, po stwierdzeniu pozytywnej odpowiedzi
jajników. Ruja występuje 3 dnia po podaniu leku.
 
Poporodowe choroby macicy
Należy podać 2 ml produktu (co odpowiada 0,5 mg substancji czynnej). Jeśli istnieją wskazania,
terapia może być łączona z domacicznym podaniem produktów piankowych, oraz/lub z irygacją -
najlepiej wykonaną jednocześnie z podaniem produktu. Po 11 dniach należy ponownie podać produkt.
Inseminację wykonać 14 dnia, powtórną inseminację w 15 dniu.
 
Przerywanie ciąży i wywołanie poronienia
Należy podać 2 ml produktu (co odpowiada 0,5 mg substancji czynnej). Dalsze postępowanie w
zależności od stanu klinicznego.
 
Świnie (lochy):
Indukcja porodów
Należy podać jednorazowo dawkę 0,7 ml produktu (co odpowiada 0,175 mg substancji czynnej),
w 111 dniu ciąży.
Większość porodów wywoływanych jest w okresie 40 godzin po podaniu produktu, głównie między
24-35 godziną.

OKRES KARENCJI

Bydło, świnia:
Tkanki jadalne – 4 dni
Mleko – zero godzin

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU

Przechowywać w temperaturze poniżej 250C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu
ochrony przed światłem.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU LECZNICZEGO

36 miesięcy od daty produkcji. 28 dni po pierwszym użyciu opakowania ( 10 ml).

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OSTRZEŻENIA

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przed użyciem należy przeczytać ulotkę. Podczas podawania zachować normalną ostrożność wymaganą przy wykonywaniu iniekcji. Wyłącznie  dla  zwierząt. Wydaje  się  z przepisu  lekarza  weterynarii.

Kobiety w ciąży nie powinny mieć kontaktu z preparatem.

OPAKOWANIE

Ampułki po 2 ml, 10 sztuk w opakowaniu.

Fiolki po 10 ml.