PL - Polská CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
PL - Polská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

ORNIVAC ND emulsja do wstrzykiwań dla kur domowych

Strona główna PRODUKTY PRODUKTY WETERYNARYJNE ORNIVAC ND emulsja do wstrzykiwań dla kur domowych

Szczepionka przeciwko chorobie Newcastle.

RODZAJ PRODUKTU: szczepionka
gatunek zwierząt: Drób
Nie zarejestrowano w Polsce   

Jak możemy pomóc?

SKŁAD

Jedna dawka szczepionki (0,3 ml) zawiera paramyxovirus pseudopestis avium inactivatum, szczep NDV SL-93    > 4 log2  HIT*

*średnia geometryczna specyficznych przeciwciał określonych za pomocą testu HIT w surowicy szczepionych kurcząt


Emulsja do wstrzykiwań. Biała lub białobrązowa oleista ciecz z osadem lekkim do rozmieszania.


Docelowe gatunki zwierząt

Kura domowa.


Wskazania z uściśleniem dla docelowego gatunku zwierząt

Aktywne uodpornienie drobiu przeciwko chorobie Newcastle. Podaje się jako booster po wcześniejszej aplikacji żywej szczepionki.
Uodpornienie następuje najpóźniej do 14 dni po szczepieniu i utrzymuje się do końca nieśności. Początek i okres trwania odporności zostały potwierdzone serologicznie.


Przeciwwskazania

Nie stosować u zwierząt, wykazujących objawy schorzenia.


Specjalne ostrzeżenia dla każdego gatunku docelowego

Brak.


Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu

Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu u zwierząt
Nie stosuje się.

Specjalne środki ostrożności dla osób, podających preparat weterynaryjny zwierzętom

Wskazówka dla użytkowników:
Preparat zawiera olej mineralny. Przypadkowe wstrzyknięcie może spowodować znaczną bolesność oraz obrzęk, zwłaszcza w przypadku wstrzyknięcia do stawu lub palca. W wyjątkowych przypadkach może to prowadzić do utraty palca, jeśli nie zostanie udzielona natychmiastowa pomoc lekarska.
W przypadku omyłkowego wstrzyknięcia niniejszego produktu należy zwrócić się o natychmiastową pomoc lekarską nawet w razie wstrzyknięcia niewielkiej ilości produktu, zabierając ze sobą ulotkę informacyjną. Jeśli ból utrzymuje się ponad 12 godzin po udzieleniu pomocy, należy ponownie zwrócić się do lekarza.

Wskazówka dla lekarza:
Preparat zawiera olej mineralny. Nawet jeżeli wstrzyknięta została bardzo niewielka ilość produktu, może to spowodować znaczną bolesność oraz obrzęk, a w konsekwencji martwicę niedokrwienną, a nawet utratę palca. Konieczna jest fachowa i SZYBKA pomoc chirurgiczna, mogąca obejmować nacięcie i irygację miejsca wstrzyknięcia, szczególnie jeśli dotyczy to opuszki palca lub ścięgna.

Działania niepożądane (częstość i stopień nasilenia)

Nie są znane.  

Stosowanie w okresie ciąży, laktacji lub nieśności

Nie stosować w trakcie nieśności.


Interakcje z innymi preparatami leczniczymi i inne formy interakcji

Brak dostępnych informacji o bezpieczeństwie i skuteczności szczepionki, jeżeli podawana jest równocześnie z innym leczniczym preparatem weterynaryjnym. Decyzję o zastosowaniu szczepionki przed lub po podaniu jakimkolwiek preparatu weterynaryjnego należy rozważyć na podstawie indywidualnych przypadków.

Dawkowanie i droga podania

Dawka - 0,3 ml.
Droga podania – domięśniowo.
Przed użyciem szczepionkę należy ogrzać do temperatury 15 ÷ 25°C i dokładnie wstrząsnąć.
Aplikować typowe aseptyczne procedury.

Szczepienia przeprowadzane są od 16. tygodnia życia, najlepiej w okresie 2 – 4 tygodni przed początkiem niesienia po wcześniejszym szczepieniem żywą szczepionką przeciwko chorobie Newcastle.


Przedawkowanie (symptomy, pierwsza pomoc, antidota), o ile to konieczne

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem badań nie przeprowadzono.

Terminy ochronne

Bez terminów ochronnych.

Niekompatybilności

Nie mieszać z innymi leczniczymi preparatami weterynaryjnymi.

Okres przydatności do użycia

Okres przydatności do użycia leczniczego preparatu weterynaryjnego w nienaruszonym opakowaniu: 18 miesięcy.
Okres przydatności do użycia po pierwszym otwarciu opakowania wewnętrznego: 10 godzin.


Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w lodówce (2°C – 8°C). Chronić przed mrozem. Chronić przed światłem.

Opakowania

Opakowania indywidualne
1 × 800 dawek, 1 × 1600 dawek
Opakowania grupowe
10 × 800 dawek, 10 × 1600  dawek

 


Napiszcie do nas


antispam
Wprowadź tekst z obrazka

lub zadzwoń

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 9:00 - 16:00
+48 517 951 963

Kompletnej informacji nt produktów oraz ich prawidłowego stosowania udzielają Przedstawiciele Naukowi. Kontakty wg poszczególnych regionów - patrz. zakładka "KONTAKTY".