PL - Polská CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
PL - Polská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

PMV-Salmo-Vac, emulsja do wstrzykiwań dla gołębi

Strona główna PRODUKTY PRODUKTY WETERYNARYJNE PMV-Salmo-Vac, emulsja do wstrzykiwań dla gołębi

Inaktywowana szczepionka przeciw paramyksowirozie i salmonellozie gołębi

RODZAJ PRODUKTU: szczepionka
gatunek zwierząt: Drób
Zarejestrowany w Polsce   

Jak możemy pomóc?

SKŁAD

Substancje czynne:

Paramyxovirus pseudopestis avium, szczep NDV SL-93, inaktywowany                             RP ≥ 1*

Salmonella typhimurium subsp. Copenhagen, szczep 1, 4, 12 : i : 1, 2, inaktywowany       RP ≥ 1*

*RP – moc względna (oznaczona metodą ELISA) w porównaniu z surowicą referencyjną otrzymaną po szczepieniu myszy serią szczepionki, która wykazała zadowalające wyniki w badaniu z użyciem zakażania gatunku docelowego.

Adiuwant:

Montanide ISA 70 VG                        0,24 ml

 

 

WSKAZANIA

Czynne uodpornianie gołębi w wieku od trzeciego tygodnia życia przeciw paramyksowirozie i salmonellozie wywołanej przez S. typhimurium var. Copenhagen.
Odporność pojawia się w czasie 4 tygodni po szczepieniu oraz utrzymuje się przez 1 rok.
Podanie szczepionki zmniejsza kolonizację i wydalanie z kałem szczepów: S. typhimurium var. Copenhagen, S. enterica subsp. Enterica serowar typhi, S. paratyphi A, S. hirschfeldii (S. paratyphi C), S. anatum, S. senftenberg.

 

PRZECIWWSKAZANIA

Nie szczepić zwierząt chorych, zarobaczonych lub gubiących pióra.. 

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Po szczepieniu szczepionką PMV-Salmo-Vac nie stwierdzono niepożądanych reakcji.

Podczas badania klinicznego przeprowadzonego trzy tygodnie po szczepieniu, w miejscu iniekcji, stwierdzono histopatologicznie pojedyncze zmiany, spowodowane przez pozostałości adiuwantu olejowego. Nie zaobserwowano żadnych innych działań niepożądanych.

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Gołąb

DAWKOWANIE DROGA I SPOSÓB PODANIA

Podstawowe szczepienie młodych gołębi (w wieku 3-4 tygodnie), które nie były wcześniej szczepione przeciw zakażeniu paramyksowirusem oraz salmonellą: 2 dawki (po 0,3 ml) w odstępie 4 tygodni. Dawka jest podana domięśniowo w mięsień piersiowy. Drugie szczepienie powinno być przeprowadzone nie później niż 3 tygodnie przed lotami, wystawą etc.
Dorosłe gołębie, które były już szczepione szczepionką PMV-Salmo-Vac, powinny być szczepione corocznie, 2-3 tygodnie przed godami.

 

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Nie używać strzykawek wykonanych z naturalnej gumy lub z gumowym tłokiem.
Przed użyciem, składniki szczepionki należy podgrzać do temperatury pokojowej oraz wstrząsnąć.
Zaleca się przeprowadzać szczepienie na zewnątrz, w temperaturach powyżej 0˚C.

OKRES KARENCJI

Zero dni.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Chronić przed światłem. Nie zamrażać.Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie. Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 10 godzin.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:

Dla użytkownika:

Ten produkt leczniczy weterynaryjny zawiera olej mineralny. Przypadkowe wstrzyknięcie może powodować znaczną bolesność oraz obrzęk, szczególnie w przypadku wstrzyknięcia do stawu lub palca, a w rzadkich przypadkach może doprowadzić do utraty palca, jeśli nie zostanie udzielona natychmiastowa pomoc lekarska.
W przypadku omyłkowego wstrzyknięcia niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy zwrócić się o pomoc lekarską nawet, jeśli wstrzyknięta została niewielka ilość produktu, należy zabrać ze sobą ulotkę informacyjną.
Jeśli bolesność utrzymuje się dłużej niż 12 godzin po udzieleniu pomocy lekarskiej, należy ponownie udać się do lekarza.

 

Dla lekarza:

Ten produkt leczniczy weterynaryjny zawiera olej mineralny. Nawet jeśli wstrzyknięta została bardzo niewielka ilość produktu, może to spowodować znaczną bolesność oraz obrzęk, a w konsekwencji martwicę niedokrwienną a nawet utratę palca. Konieczna jest fachowa i SZYBKA pomoc chirurgiczna, mogąca obejmować wczesne nacięcie i irygację miejsca iniekcji, szczególnie, jeśli dotyczy to opuszki palca lub ścięgna.

Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie nieśności nie zostało określone.

Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

Po podaniu podwójnej dawki szczepionki, w miejscu wstrzyknięcia mogą wystąpić nieznaczne zmiany tkanki mięśniowej.

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

 

OPAKOWANIA

Tekturowe lub plastikowe pudełko zawierające: 1 x 25 dawek, 10 x 25 dawek, 1 x 60 dawek, 1 x 150 dawek.
Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.


Napiszcie do nas


antispam
Wprowadź tekst z obrazka

lub zadzwoń

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 9:00 - 16:00
+48 517 951 963

Kompletnej informacji nt produktów oraz ich prawidłowego stosowania udzielają Przedstawiciele Naukowi. Kontakty wg poszczególnych regionów - patrz. zakładka "KONTAKTY".