PL - Polská CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
PL - Polská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

ROMETAR 20 mg/ml roztwór do iniekcji

Strona główna PRODUKTY PRODUKTY WETERYNARYJNE ROMETAR 20 mg/ml roztwór do iniekcji

Preparat iniekcyjny do sedacji, analgezji i miorelaksacji zwierząt

RODZAJ PRODUKTU: środki analeptyczne, środki znieczulające, środki nasenne
gatunek zwierząt: Pies, Kot, Koza, Owce, Koń, Bydło
Zarejestrowany w Polsce   

Jak możemy pomóc?

SKŁAD

1 ml zawiera 20 mg ksylazyny (ut  xylazini hydrochloridum)

Przejrzysty bezbarwny roztwór do iniekcji.

GATUNKI DOCELOWE

Konie, bydło, psy, koty, zwierzęta w ZOO (jeleń, sarna, daniel).

WSKAZANIA

Podanie środka uspokajającego przed badaniem medycznym lub niezbyt bolesnymi zabiegami (przenoszenie, ważenie, prześwietlenia, leczenie racic, usuwanie ciał obcych z gardła dużych zwierząt, ...). Przed bolesnymi zabiegami w połączeniu ze znieczuleniem miejscowym.

DAWKOWANIE

Koń:

Stosować Rometar oddzielnie w dawkach 0,6 do 1 mg ksylazyny na kg żywej wagi (tzn. 3-5 ml Rometar/100 kg żywej wagi).

Połączenie najczęściej stosowane na potrzeby krótkich zabiegów u pacjenta leżącego jest następujące: ksylazyna 1,1 mg/kg żywej wagi, powoli, i.v., 2-3 minuty później ketamina 2,2 mg/kg żywej wagi, szybko, i.v.

Rometar oddzielnie stosuje się w dawkach 0,6 - 1 mg / kg mc (3-5 ml / 100 kg wagi ciała) powoli dożylnie. Szybkie podanie dożylne może spowodować czasowy spadek ciśnienia krwi. W czasie maksymalnego efektu, to znaczy 2-5 min. po wstrzyknięciu efekt sedacji jest zależny od indywidualnych cech danego osobnika. Gdy dawki podaje się w górnej granicy, rozluźnienie mięśni przejawia się niesymetrycznymi ruchami i krótką utratą bolesnośći. U niespokojnych, nerwowych lub pobudzonych koni efekt sedacji jest czasem niewystarczający.

Efekt utrzymuje się przez 20-30 minut i ustępuje całkowicie po 60 minutach.

Wpływ iniekcji i.m. -  Podawanie ksylazyny w dawce 7,5-10 ml / 100 kg. wagi ciała jest słaby.

W przypadku bolesnych badań, leczenia i operacji na stojącym lub leżącym pacjencie produkt jest podawany w połączeniu z preparatami przeciwbólowymi, nasennymi, podawanymi w iniekcji lub w formie inhalacji. Najczęściej używana kombinacja do krótkich zabiegów na leżącym pacjencie: Ksylazyna 1,1 mg / kg mc powoli dożylnie przez 2-3 minuty, później ketamina 2,2 mg / kg wagi ciała szybko dożylnie. Zwierzę kładzie się w ciągu 45 sekund do 3 minut. Czas trwania działania jest zależny od własności osobniczych i trwa od 4 do 30 minut. Znieczulenie może być przedłużone przez podawanie 1/3 do 1/2 dawki początkowej, w momencie wystąpienia pierwszych oznak przebudzenia.

Stosowanie w połączeniu z wodzianem chloralu - 3-4 ml Rometar /100 kg mc i 4-6 g/100 kg mc. wodzianu chloralu. W celu wywołania ogólnego znieczulenia do przeprowadzenia krótkotrwałych zabiegów lub inicjacji znieczulenia wziewnego -  0,5-0,8 mg ksylazyny / kg mc. dożylnie. Po 3-5 min. - Gwajafenezyna (Guajacuran inj.) 8-10 g / 100 kg mc., szybko i dokładnie dożylnie, a następnie natychmiast podać tiopental (tiopental VÚAB inj.) 4-6 mg / kg mc dożylnie.

Bydło:

Dawka I: 0,25 ml Rometar/100 kg żywej wagi i.m. - działanie uspakajające dla zwierzęcia oraz przy mniejszych zabiegach w znieczuleniu miejscowym.

Dawka II: 0,5 ml Rometar/100 kg żywej wagi i.m. - średnie działanie uspokojające, słabe rozluźnienie i działanie przeciwbólowe. Pacjent może się położyć

Dawka III: 1 ml Rometar/100 kg żywej wagi i.m.: bardzo silne działanie uspokajające z odpowiednim tłumieniem reakcji OUN, długotrwałe rozluźnienie mięśni oraz średni stopień działania przeciwbólowego, odpowiednie dla większości operacji na pacjencie leżącym (w razie konieczności można dodatkowo zastosować znieczulenie miejscowe).

Dawka IV: 1,5 ml Rometar/100 kg żywej wagi i.m. - wywołuje pełne znieczulenie ze znanymi skutkami ubocznymi (spowolnienie oddechu, bradykardia, wzdęcie, ślinienie się).

Uspokajające działanie Rometaru u bydła zaczyna się, w zależności od wielkości dawki i sposobu podawania, w ciągu 5-10 minut po iniekcji domięśniowej i w ciągu 1-3 minut po dożylnej aplikacji i utrzymuje się od 30 min. do kilku godzin.

Efekt analgezji i miorelaksacji (bezbolesność i rozluźnienie mięśni) utrzymuje się 45 do 90 minut.

Owce, kozy:

Dawka 0,05 mg / kg wagi ciała ma działanie uspokajające, dawka 0,2-0,4 mg / kg wagi ciała domięśniowo prowadzi do znieczulenia ogólnego. U kóz, większe dawki powodują bardziej nasilone spowolnienie oddychania, spowolnienie czynności serca i ślinienie się.

Pies:

Dla celów uspokajających: 1 do 3 mg ksylazyny na kg żywej wagi (tzn. 0,05 do 0,15 ml Rometa na kg żywej wagi) i.m. po 24 godzinnej głodówce i po podaniu atropiny 0,05 mg na kg żywej wagi s.c. lub i.m.

Kot:

Dla celów uspokajających: 1 do 2 mg ksylazyny na kg żywej wagi (tzn. 0,05do 0,1 ml Rometar/100 kg żywej wagi) s.c. lub i.m. (dawki zbliżone do górnej wartości granicznej powodują depresję oddechową) po 24 do 36 godzinach głodówki i premedykacji w postaci atropiny (nie należy pomijać głodówki oraz premedykacji ). Wymioty lub odruchy wymiotne są częstym objawem w fazie początkowej działania.

 W połączeniu ze znieczuleniem podawanym w zastrzykach (zwykle ketamina) celem wywołania pełnego znieczulenia przy przygotowaniu do większości operacji.

Świnia:

Produkt jest nieskuteczny.

Jelenie europejskie:

Podanie domięśniowo 1-2 mg / kg wagi ciała (0,05-0,1 ml / kg mc) wywołuje silną sedację w ciągu 10-15 minut po podaniu. Dawka 3-4 mg / kg wagi ciała domięśniowo paraliżuje zwierzę na 40-60 minut.

Sarna:

Sarna jest bardzo wrażliwa na wpływ ksylazyny. Dawka 0,5-1 mg / kg wagi ciała (0.025-0.05 ml / kg wagi ciała) i.m. indukuje głębokie uspokojenie, a często porażenie, które może być wywołane celowo dawką 1,5-2 mg / kg mc. domięśniowo.

Daniele:

Europejskie daniele przejawiają wyższą odporność na ksylazyny i środek powinien być podawany w dawce 6-10 mg / kg mc. domięśniowo dla uzyskania efektu porażennego. Identyczne dawkowania mogą być stosowane u muflona. Droga podawania: podskórnie (s.c.), domięśniowo (i.m.) oraz dożylnie (i.v).

Specjalne środki ostrożności dotyczące dawkowania:

W przypadku przedawkowania i związanej z intensywnym spowolnienie oddechu (zmniejszona częstotliwość oddychania) lub bezdechu (zatrzymanie oddechu), należy użyć antagonistów ksylazyny, tj. johimbinę w zalecanej dawce 0,1 - 0,2 mg na kg masy ciała i tolazolinę (np.Divascol Spofa inj.) w dawce 1,5 mg na kg masy ciała.

Specjalne środki ostrożności:

Podczas wystąpienia efektu znieczulenia zwierzęta nie powinny być niepokojone (hałas lub inne bodźce ). Wzdęciom u leżącego bydła należy zapobiegać poprzez utrzymanie zwierzęcia w pozycji leżącej na mostku.

Podczas operacji w pozycji bocznej lub grzbietowej, głowa powinna być utrzymywana w położeniu dolnym, aby zapobiec aspiracji śliny. Podczas znieczulenia zwierzęta nie powinny być narażone na działanie niskich i wysokich temperatur otoczenia, które mogłyby działać, jako dodatkowy czynnik stresu. Utrzymanie prawidłowej temperatury ciała jest konieczne, głównie w przypadku długotrwałego znieczulenia. Wymiotom u psów i kotów można zapobiegać przez stosowanie min. 12 godzinnej głodówki.

OKRES PRZYDATNOŚCI

Okres przydatności 24 miesiące, po pierwszym otwarciu bezpośredniego opakowania 28 dni.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C. Chronić przed światłem. Chronić przed dostępem dzieci.

OPAKOWANIE

50 ml.


Napiszcie do nas


antispam
Wprowadź tekst z obrazka

lub zadzwoń

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 9:00 - 16:00
+48 517 951 963

Kompletnej informacji nt produktów oraz ich prawidłowego stosowania udzielają Przedstawiciele Naukowi. Kontakty wg poszczególnych regionów - patrz. zakładka "KONTAKTY".