PL - Polská CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
PL - Polská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

XYLASED 100 mg/ml roztwór do iniekcji

Strona główna PRODUKTY PRODUKTY WETERYNARYJNE XYLASED 100 mg/ml roztwór do iniekcji

Preparat do sedacji zawierający ksylazyna, preparat można użyć w połączeniu z ketaminą do anestezji.

RODZAJ PRODUKTU: środki analeptyczne, środki znieczulające, środki nasenne
gatunek zwierząt: Koń, Bydło
Nie zarejestrowano w Polsce   

Jak możemy pomóc?

Zawartość substancji czynnej:

1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera:

Xylazinum (ut xylazini hydrochloridum)             100,0 mg

Roztwór do wstrzykiwań. Klarowny bezbarwny roztwór, bez widocznych cząstek.

Docelowe gatunki zwierząt

Bydło, konie.

Wskazania ze sprecyzowaniem dla docelowego gatunku zwierząt

 Bydło:

Sedacja, myorelaksacja i analgezja przy małych zabiegach.

Koń:

Sedacja i myorelaksacja.

Podawana ilość i sposób podawania

Bydło

Sposób podawania:

Jednorazowo, powoli dożylnie lub domięśniowo.

W razie podawania domięśniowego preparat można aplikować jako zastrzyk lub z pomocą naboju uspokajającego.

Zalecana dawka dla poszczególnych dróg podawania:

  1. podawanie dożylne: 0,03–0,1 ml preparatu/100 kg żywej wagi, co odpowiada dawce ksylazyny 0,03–0,1 mg/kg żywej wagi

ii) podawanie domięśniowe: 0,05–0,3 ml preparatu/100 kg żywej wagi, co odpowiada dawce ksylazyny 0,05–0,3 mg/kg żywej wagi.

Koń

Sposób podawania:

Jednorazowe, wolne podanie dożylne.

Zalecana dawka: 0,6–1 ml preparatu/100 kg żywej wagi, co odpowiada dawce ksylazyny 0,6–1,0 mg/kg żywej wagi dożylnie.

Korek można przebić maksymalnie 50 razy.

Przeciwwskazania

Ogólnie:

Nie podawać zwierzętom z niewydolnością i zaburzeniami pracy serca.

Nie podawać zwierzętom z objawami niedociśnienia tętniczego i zwierzętom w stanie szoku.

Nie podawać zwierzętom z niewydolnością nerek i obturacją dróg moczowych.

Nie podawać zwierzętom z niewydolnością wątroby.

Nie podawać zwierzętom z niewydolnością oddechową.

Nie podawać osłabionym i odwodnionym zwierzętom.

Nie podawać zwierzętom chorym na cukrzycę ( diabetes mellitus ).

Bydło:

Nie podawać zwierzętom z dysfunkcją trawieńca, zaburzeniami ruchowymi GIT i kwasicą metaboliczną.

Konie:

Nie podawać zwierzętom z ochwatem ( laminitis ) w fazie zwężenia naczyń krwionośnych ( I faza ochwatu ).

Niepożądane działanie

Bydło:

Bradykardia, spadek ciśnienia krwi (hipotensja). Spowolnienie oddechu (bradypnoe) aż do zatrzymania oddechu.

Odwracalne lokalne podrażnienie po podaniu domięśniowym.

Wzmożone wydzielanie śliny, obniżenie motoryki przedżołądków, wzdęcia, porażenie języka, wymioty.

Skurcze macicy.  Nadmierne pobudzenie (przy wyższych dawkach).

Hiperglikemia. Poliuria (wielomocz) z glikozurią (cukromocz). Przejściowe zaburzenie termoregulacji.

Odwracalne zmiany obrazu krwi (obniżenie liczby erytrocytów, obniżony hematokryt, leukopenia z limfopenią i neutrofilią).

Zmiana parametrów biochemicznych osocza (lekki spadek całkowitej zawartości białka, podwyższone stężenie mocznika).

Koń

Bradykardia, rewersyjna odrwracalna arytmia i hipotensja. Spowolnienie oddechu (bradypnoe0 aż do zatrzymania oddechu.

Nadmierne pobudzenie (przy wyższych dawkach). Hiperglikemia.

Poliuria bez glikozurii. Odwracalne zmiany obrazu krwi (obniżony hematokryt).

Okresy karencji

Bydło

Mięso: 3 dni. Mleko: 36 godzin.

Koń

Nie używać u koni, których mięso jest przeznaczone do spożycia przez ludzi. Nie używać u koni, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Specjalne wymagania dotyczące przechowywania

Nie zamrażać. Fiolkę przechowywać w pudełku, chronić przed światłem.

Specjalne wskazówki dla każdego gatunku docelowego

Bydło

Dla zapobieżenia aspiracji pokarmu i śliny głowa i szyja leżących przeżuwaczy powinna leżeć nisko.

W celu zminimalizowania ryzyka wymiotów, nie karmić zwierząt i ograniczyć pojenie 24 godz. przed podaniem preparatu.

Specjalne wskazówki dotyczące użycia

Specjalne wskazówki dotyczące użycia u zwierząt

Ze zwierzętami, które poddano sedacji przy użyciu ksylazyny, trzeba się obchodzić ostrożnie. Mogą je obudzić bodźce zewnętrzne i mogą wykonywać gwałtowne celowe ruchy obronne. Podczas manipulacji z tylną nogą konia w trakcie sedacji należy się liczyć z ruchami obronnymi. Zaleca się podanie dożylne. W przypadku podania dotętniczego może dojść do zapaści.

Specjalne wskazówki dla osób, które podają weterynaryjny preparat leczniczy zwierzętom

Zapobiegać przypadkowej samoiniekcji lub podaniu sobie środka za pomocą naboju uspokajającego. Chronić igłę aż do chwili podania preparatu. W razie przypadkowego połknięcia lub przypadkowej samoiniekcji natychmiast zwrócić się do lekarza i pokazać mu ulotkę z opakowania lub etykietę. NIE KIEROWAĆ POJAZDEM, ponieważ może dojść do obniżenia koncentracji (sedacji) i zmian ciśnienia krwi.

Zapobiegać kontaktowi preparatu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. Zanieczyszczoną skórę natychmiast umyć dużą ilością czystej wody. Zdjąć zanieczyszczoną odzież, która bezpośrednio dotyka skóry.

W razie przypadkowego dostania się do oczu wypłukać oczy dużą ilością wody. Jeżeli wystąpią dolegliwości, zasięgnąć porady lekarza.

Kobiety w ciąży muszą zachować szczególną ostrożność, po przypadkowej iniekcji lub kontakcie z preparatem może dojść u nich do skurczów macicy i spadku ciśnienia krwi u płodu.

Podczas manipulacji z preparatem nie jeść, nie pić i nie palić.

Dla lekarza:

Ksylazyna jest agonistą receptorów alfa-2-adrenergicznych. Po podaniu objawy obejmują sedację (uspokojenie) zależne od dawki środka, spowolnienie oddechu (bradypnoe), bradykardię, hipotensję (niedociśnienie), suchość w ustach i hiperglikemię. Zarejestrowano też arytmię komorową. Objawy oddechowe i hemodynamiczne powinny być leczone objawowo.

Okres przydatności do użycia:

Okres przydatności weterynaryjnego preparatu leczniczego w nienaruszonym opakowaniu: 2 lata.  
Okres przydatności po pierwszym otwarciu opakowania wewnętrznego: 28 dni.

Opakowanie

1 x 10 ml, 1 x 50 ml


Napiszcie do nas


antispam
Wprowadź tekst z obrazka

lub zadzwoń

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 9:00 - 16:00
+48 517 951 963

Kompletnej informacji nt produktów oraz ich prawidłowego stosowania udzielają Przedstawiciele Naukowi. Kontakty wg poszczególnych regionów - patrz. zakładka "KONTAKTY".