PL - Polská CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
PL - Polská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA pt. „WSPÓŁCZESNY ROZRÓD ZWIERZĄT GOSPODARSKICH” WE WROCŁAWIU.

Strona główna NOWOŚCI NOWOŚCI I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA pt. „WSPÓŁCZESNY ROZRÓD ZWIERZĄT GOSPODARSKICH” WE WROCŁAWIU.

5.2.2018

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA pt. „WSPÓŁCZESNY ROZRÓD ZWIERZĄT GOSPODARSKICH” WE WROCŁAWIU. W dniu 26. stycznia 2018 roku mieliśmy okazję uczestniczyć w Pierwszej Międzynarodowej Konferencji współczesny rozród zwierząt gospodarskich, która odbywała się pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Tadeusza Trziszki. Celem konferencji były prezentacja wyników badań i wymiana doświadczeń oraz konsolidacja europejskiego środowiska naukowego związanego z rozrodem zwierząt gospodarskich.

Podczas wydarzenia prelegenci z Polski, Czech, Holandii, Niemiec i Ukrainy wygłosili wykłady podzielone na panele tematyczne.  Konferencja zgromadziła szerokie grono osób zajmujących się badaniami na pograniczu biologii, medycyny weterynaryjnej i zootechniki oraz hodowców i lekarzy weterynarii.

Cieszy nas duże zainteresowanie jaki wzbudził wykład naszej reprezentantki, lek. wet. Angeliki Orlewicz dotyczący immunoprofilaktyki aborcji u klaczy na tle EHV-1 oraz programy szczepień koni przy użyciu naszych preparatów.

 

 Share: tw.png, 637B fb3.png, 512B gg.png, 716B in.png, 595B