PL - Polská CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
PL - Polská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

JAKA BYŁA TEGOROCZNA BEDNARKÓWKA

Strona główna NOWOŚCI NOWOŚCI JAKA BYŁA TEGOROCZNA BEDNARKÓWKA

16.4.2019

JAKA BYŁA TEGOROCZNA BEDNARKÓWKA W drugim kwietniowym tygodniu, w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach odbyła się konferencja bujatryczna, na którą przybyło wielu specjalistów z całego kraju. Tegorocznym tematem przewodnim XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej były „Nowo pojawiające się i nawracające choroby bydła we współczesnej hodowli”.

Największymi problemami od lat są odchów cieląt oraz choroby metaboliczne. Jednym z wykładów był “Od odchowu cieląt zależy przyszła wydajność i zdrowotność krów” prezentujący wpływ ekonomiczny odpowiedniego odpajania dobrej jakości siarą na wskaźniki ekonomiczne w produkcji krów.

Omawiano zaburzenia metaboliczne ze szczególnym uwzględnieniem ketozy oraz niedoborów mineralnych. Interesującymi tematami były także te związane z prewencją i leczeniem zapaleń wymienia uwzględniając nowe możliwości dostępne na rynku.

Kilka wykładów zwracało uwagę na choroby bakteryjne które może zbyt rzadko uwzględniane są w rutynowej pracy lekarzy weterynarii powodowane przez bakterie takie jak: Clostridium sp., Yerinia sp. czy Riketsje. 

Przy tak intensywnej produkcji bydła niemalże niemożliwym jest prowadzenie hodowli bydła bez celnej immunoprofilaktyki swoistej. Nowych klientów zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szczepionek chroniącym cielęta przed najbardziej powszechnymi chorobami w Polsce atakującymi układ pokarmowy (Kolibin RC NEO) oraz układ oddechowy (seria Biobos Respi), zaś istniejącym naszym klientom, którzy od lat już ich stosują, dziękujemy za opinie i cenne uwagi.



Share: tw.png, 637B fb3.png, 512B gg.png, 716B in.png, 595B