PL - Polská CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
PL - Polská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

LXXXII KRAJOWY ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZOOTECHNICZNEGO

Strona główna NOWOŚCI NOWOŚCI LXXXII KRAJOWY ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZOOTECHNICZNEGO

29.9.2017

LXXXII KRAJOWY ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZOOTECHNICZNEGO W dniach 20-22.IX. 2017 roku, w budynku Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbył się LXXXII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. „Nowoczesna hodowla a dobrostan zwierząt".

Organizatorem Konferencji był Profesor Zbigniew Sobek – Przewodniczący Poznańskiego Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego oraz Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Patronat honorowy sprawowały krajowe związki hodowców, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Patronat medialny objęło 8 wydawnictw.
     Celem konferencji było przybliżenie i  popularyzacja innowacyjnych metod hodowlanych, prowadzących do doskonalenia genetycznego populacji zwierząt gospodarskich, w połączeniu z zagadnieniami dobrostanu  wobec zmian genotypów i technologii produkcji. W ramach dobrostanu zwierząt, przy olbrzymim tempie  postępu hodowlanego nie można pominąć bioasekuracji oraz profilaktyki – w tym szczepień chroniących poszczególne osobniki ale i całe stada oraz ich opiekunów. Dlatego stoisko Biovety cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno zootechników jak i lekarzy.
     Pierwszego dnia odbyła się część plenarna, w której wykłady wygłaszali zaproszeni goście. Jednym z nich był prof. Ignacy Misztal z Uniwersytetu Georgia w Stanach Zjednoczonych – światowej sławy genetyk populacji, prekursor oceny genomowej u bydła. Obok takiej sławy głos zabierali profesorowie uczelni przyrodniczych oraz hodowcy, opisujący swoje doświadczenia z intensyfikacją produkcji w połączeniu z dbaniem o dobrostan zwierząt. W drugim dniu obradujący podzielili się na zespoły. Na posiedzeniu Sekcji Hodowli Koni lek. wet. Angelika Orlewicz przedstawiła wykład dotyczący zastosowania kwasu hialuronowego w okulistyce i ortopedii, natomiast w Sekcji Praktyki Hodowlanej Bioveta zaprezentowała poster odnośnie zoonoz na podstawie leptospirozy u zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Trzeci dzień konferencji uczestnicy spędzili na zajęciach warsztatowych, zwiedzając czołowe ośrodki hodowli zwierząt i stacje unasieniania.


obr.1


Share: tw.png, 637B fb3.png, 512B gg.png, 716B in.png, 595B