PL - Polská CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
PL - Polská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

MODYFIKACJA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ANTYBIOTYKÓW U ZWIERZĄT ODRZUCONA

Strona główna NOWOŚCI NOWOŚCI MODYFIKACJA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ANTYBIOTYKÓW U ZWIERZĄT ODRZUCONA

12.11.2021

MODYFIKACJA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ANTYBIOTYKÓW U ZWIERZĄT ODRZUCONA Większość z nas nie była tego świadoma, że w połowie września toczyła się bardzo ważna dyskusja na temat potencjalnych ograniczeń stosowania antybiotyków u zwierząt.

Parlament Europejski (PE) omówił propozycję zmiany istniejących przepisów dotyczących zastrzeżenia stosowania niektórych antybiotyków wyłącznie w medycynie człowieka. Jeżeli uchwała komisji Parlamentu Europejskiego* uzyskałaby większość głosów, Komisja Europejska (KE) zostałaby wezwana do przedstawienia zmienionej wersji tych zasad. Uchwała dotyczyła m.in. leków z grupy fluorochinolonów, cefalosporyn III i IV generacji, polimyksyn oraz makrolidów. Poproszono o zdefiniowanie wyjątkowych warunków, w których środki przeciwdrobnoustrojowe zastrzeżone dla człowieka mogą być stosowane u zwierząt. Wśród wymienionych grup antybiotyków znajduje się szereg leków, bez których ciężko byłoby zadbać o stan zdrowia wielu zwierząt. Należy zauważyć, że do niektórych z tych leków obowiązują już tzw. ograniczenia zastosowania. Projekt rezolucji spotkał się z dużą krytyką m.in. EPRUMA – Europejskiej Platformy ds. Odpowiedzialnego Stosowania Leków u Zwierząt (grupa lekarzy weterynarii, rolników, producentów leków weterynaryjnych, producentów pasz, specjalistów zootechniki i zoohigieny itp.), która przekonywała, że nastąpi znaczne zmniejszenie dostępności antybiotyków do użytku weterynaryjnego. Ostatecznie rezolucja została odrzucona przez zdecydowaną większość posłów, dzięki czemu zachowana została pierwotna forma rozporządzenia**, tak jak przedstawiła to KE.

* Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności; PROJEKT REZOLUCJI w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji
** Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1760 z dnia 26 maja 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 poprzez ustanowienie kryteriów oznaczania środków przeciwdrobnoustrojowych, które mają być zarezerwowane do leczenia niektórych zakażeń u ludzi


Share: tw.png, 637B fb3.png, 512B gg.png, 716B in.png, 595B