PL - Polská CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
PL - Polská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

SZKOLENIE HODOWCÓW TRZODY

Strona główna NOWOŚCI NOWOŚCI SZKOLENIE HODOWCÓW TRZODY

4.12.2017

SZKOLENIE HODOWCÓW TRZODY W dniu 30 listopada przy współudziale m.in. z firmą Sano Agrar Instytut mieliśmy okazję zorganizować kolejne spotkanie szkoleniowe dla hodowców - tym razem trzody chlewnej z powiatu świeckiego.

Tematyka zapobiegania tym dobrze znanym (różyca, parwowiroza) i mniej popularnym (leptospiroza) chorobom w kontekście maksymalizacji zysków z odchowu prosiąt i produkcji żywca w Polsce wzbudziła duże zainteresowanie i wywołała żywą dyskusję na temat tego w jakim kierunku zmierzamy. Ciekawe było porównanie osiąganych wyników hodowlanych w Polsce i w krajach takich jak Dania, Niemcy czy Austria.
Dziękujemy, że wybierają Państwo jakość i niezawodność produktów Bioveta dla ochrony swoich zwierząt i osiągania coraz to lepszych wyników.Share: tw.png, 637B fb3.png, 512B gg.png, 716B in.png, 595B