PL - Polská CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
PL - Polská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

WYKŁADY NA UNIWERSYTETACH W LUBLINIE I KRAKOWIE - BIOVETA WYCHODZI NAPRZECIW OCZEKIWANIOM STUDENTÓW

Strona główna NOWOŚCI NOWOŚCI WYKŁADY NA UNIWERSYTETACH W LUBLINIE I KRAKOWIE - BIOVETA WYCHODZI NAPRZECIW OCZEKIWANIOM STUDENTÓW

23.4.2018

WYKŁADY NA UNIWERSYTETACH W LUBLINIE I KRAKOWIE - BIOVETA WYCHODZI NAPRZECIW OCZEKIWANIOM STUDENTÓW Bioveta przygotowała wraz z dr hab. Krzysztofem Lutnickim, profesorem nadzwyczajnym i kierownikiem Zakładu Chorób Wewnętrznych Zwierząt Gospodarskich i Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wykłady dla studentów.

W dniu 11.04. 2018 r., na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie odbyły się wykłady dla studentów ostatnich roczników weterynarii. W ciągu 3 godzin przybliżyliśmy słuchaczom problematykę chorób zakaźnych u bydła. Profilaktykę chorób oddechowych przedstawiła lek. wet. Angelika Orlewicz, natomiast zagadnienia dotyczące biegunek, grzybic i leptospirozy bydła przybliżyła dr inż. Anna Nienartowicz-Zdrojewska. Wykładów wysłuchało około 80 osób

W dniu 16.04. 2018 r., na zaproszenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie, mieliśmy okazję poprowadzić wykład dla studentów czwartego roku medycyny weterynaryjnej. Przybliżyliśmy tematykę immunoprofilaktyki w stadach bydła wraz z przedstawieniem konkretnych programów profilaktycznych, dostosowanych do istniejącej sytuacji epidemiologicznej na fermach. Problematykę chorób oddechowych bydła wraz z możliwościami prowadzenia profilaktyki zespołu oddechowego przy pomocy prawidłowej bioasekuracji fermy, opieki zootechnicznej i możliwych programów szczepień opartych o produkty Biovety z zastosowaniem donosowej, żywej szczepionki BioBos Respi 2 intranasal, szczepionek inaktywowanych BioBos Respi 3 i BioBos Respi 4, a także inaktywowanej szczepionki markerowej BioBos IBR marker inact. omówiła lek. wet. Angelika Orlewicz.

Wykład poświęcony chorobom biegunkowym cieląt spowodowanych kolibakteriozą, rotawirusem i koronawirusem zaprezentowała dr. Inż. Anna Nienartowicz-Zdrojewska zaznaczając, że możemy skutecznie ograniczać straty w hodowli spowodowane tymi trzema patogenami przy użyciu preparatu Kolibin RC Neo. Dużym zainteresowaniem wśród studentów cieszyła się część prelekcji poświęcona zoonozom  – grzybicy spowodowanej Trichophyton Verrucosum oraz leptospirozie. Warto zaznaczyć, że i w tych problemach Bioveta proponuje skuteczne programy profilaktyczne.

Na podstawie pozytywnych opinii studentów oraz kierownictwa obu uniwersytetów zostało uzgodnione, że podobne wykłady będą realizowane w przyszłości przez zespół naukowy Bioveta Polska cyklicznie.

 


OBR. 1
OBR. 2


Share: tw.png, 637B fb3.png, 512B gg.png, 716B in.png, 595B