PL - Polská CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
PL - Polská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

BIOVETA PARTNEREM 23. ŚRODKOWOEUROPEJSKIEGO KONGRESU BUJATRYCZNEGO

Strona główna NOWOŚCI NOWOŚCI BIOVETA PARTNEREM 23. ŚRODKOWOEUROPEJSKIEGO KONGRESU BUJATRYCZNEGO

23.5.2024

BIOVETA PARTNEREM 23. ŚRODKOWOEUROPEJSKIEGO KONGRESU BUJATRYCZNEGO Czeskie Towarzystwo Bujatryczne we współpracy z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Weterynaryjnego w Brnie zorganizowało 23. Międzynarodową Konferencję Weterynaryjną. Środkowoeuropejski Kongres Bujatryczny. Bioveta była partnerem tego wyjątkowego wydarzenia, w którym uczestniczyli lekarze weterynarii i naukowcy z całej Europy.

Kongres odbył się w czasie obchodów 105-lecia Uniwersytetu Weterynaryjnego w Brnie. Wzorem lat ubiegłych kongres był platformą spotkań lekarzy, pedagogów i praktyków weterynarii zajmujących się zdrowiem i dobrostanem przeżuwaczy. W sekcjach eksperckich poruszano kwestie zdrowia, produkcji, reprodukcji i dobrostanu zwierząt.

Miło nam poinformować, że w kongresie uczestniczyli lekarze weterynarii nie tylko z krajów Europy Środkowej. Brno odwiedziło 260 delegatów i studentów z 25 krajów świata. Kongres obejmował także warsztaty na temat zarządzania zdrowiem kóz. Dziewięciu głównych prelegentów, w tym prof. Munash Chigerwe z USA, poruszało problematykę chorób cieląt, chorób zakaźnych, zapalenia wymienia i zaburzeń metabolicznych. Kolejnymi interesującymi rozdziałami były aktualne wiadomości z zakresu reprodukcji, chirurgii, chorób i dobrostanu przeżuwaczy.

Po wykładach wprowadzających wygłoszono 57 krótkich przemówień, zaprezentowano 49 prezentacji w formie plakatów. Kongres obejmował także część studencką, w której studenci i doktoranci zaprezentowali efekty swojej twórczości.

Ostatni dzień kongresu poświęcony był programowi społecznemu, który obejmował wizytę w Uniwersytecie Weterynaryjnym w Brnie, Muzeum G. Mendla, Browarze Starobrno i Zamku Špilberk.Share: tw.png, 637B fb3.png, 512B gg.png, 716B in.png, 595B