PL - Polská CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
PL - Polská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

BIOVETA PARTNEREM KONFERENCJI BIOTECHNOLOGIA W ROZRODZIE KONI

Strona główna NOWOŚCI NOWOŚCI BIOVETA PARTNEREM KONFERENCJI BIOTECHNOLOGIA W ROZRODZIE KONI

19.10.2021

BIOVETA PARTNEREM KONFERENCJI BIOTECHNOLOGIA W ROZRODZIE KONI W dniach 15.-16. października w Stadzie Ogierów w Książu zgromadziło się szerokie grono przede wszystkim hipiatrów, ale także hodowców koni z Polski i z zagranicy.

Organizatorzy: Vetpraktyki.pl – Szkolenia Weterynaryjne Sylwester Zając, Sassebi.pl – Alina Palichleb, GFE Polska – Centrum Rozrodu Koni oraz Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR, zaprosili wybitnych prelegentów -  specjalistów z dziedziny rozrodu koni z Włoch, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i z Polski.

Podczas dwudniowego wydarzenia omawiane były m. in. nowoczesne  techniki stosowane w rozrodzie koni, takie jak embriotransfer, przyżyciowe i pośmiertne pobieranie oocytów, czy też problematyka ciąż bliźniaczych u klaczy.

Lucjan Witkowski dr hab. n. wet. Prof. SGGW w swoim wykładzie przedstawił zasady prowadzenia profilaktyki koni przeciwko herpeswirusowi. Wystąpienie to zostało uzupełnione, krótkim aczkolwiek rzeczowym wykładem naszej reprezentantki – lek. wet. Angeliki Orlewicz o obowiązujących przepisach oraz możliwości wprowadzenia szczepień przeciwko EHV-1 do podstawowego programu immunoprofilaktyki koni przy użyciu szczepionek BioEquin H i BioEquin FH oraz zasadach szczepień koni przeciwko tężcowi przy pomocy preparatu Cloteid.

Cieszy nas coraz większe zainteresowanie proponowanym przez naszą firmę programem szczepień koni, który w prosty sposób umożliwia rozpowszechnienie szczepień przeciwko EHV-1 przy jednoczesnym ograniczeniu ponoszonych przez hodowców kosztów.Share: tw.png, 637B fb3.png, 512B gg.png, 716B in.png, 595B